Yaran-ı Harput Derneği Harputlu Hafız Osman Öge'yi Anma Konseri

Merkezi İstanbul’da bulunan Yaran-ı Harput Derneği’nin HARPUTLU HAFIZ  OSMAN ÖGE’yi tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak üzere  yürüttüğü projeye bağlı olarak, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 12 Ekim Cuma Günü Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde Hafız  Osman Öge tarafından nakledilen ve söylenen mahalli eserlerden oluşan  bir konser verecek.

Yaran-ı Harput Derneği Harputlu Hafız Osman Öge'yi Anma Konseri KÜLTÜR - SANAT

Merkezi İstanbul’da bulunan Yaran-ı Harput Derneği’nin HARPUTLU HAFIZ  OSMAN ÖGE’yi tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak üzere  yürüttüğü projeye bağlı olarak, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 12 Ekim Cuma Günü Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde Hafız  Osman Öge tarafından nakledilen ve söylenen mahalli eserlerden oluşan  bir konser verecek. Aynı konserin ikincisi 17 Kasım 2018’de İstanbul  Eyüp Sultan Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

 

Yaran-ı Harput Derneğince yürütülen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca  desteklenen proje kapsamında; İlk aşamada, Araştırmacı, Yazar, Kültür ve  Turizm Bakanlığı Sanatçısı Salih Turhan’ın katkılarıyla, kadim Harput müziğinin 19. yüzyıldaki en önemli temsilcisi, hoyrat ustası, gazelhan,  yerel sanatçı, kaynak kişi merhum Harputlu Hafiz Osman ÖGE’nin hayatı,  sanatı ve icra ettiği havalar sesli ve notalı olarak kayıt altına  alınmış, 300 sayfalık bir kitap olarak yayımlanmıştır. Ayrıca üstadın  hem kendi sesinden hem de mahalli sanatçılar tarafından okunan  eserlerden CD ve USB bellek hazırlanmıştır.

 

Yaran-ı Harput Derneği ikinci olarak, Projenin sürdürülebilirliğini  sağlamak üzere, Elâzığ Belediye Meclisine başvurarak, Harput’ta bir  fiziki mekâna sanatçının isminin verilmesini talep etmiş, Elazığ  Belediye Meclisi bu başvuruyu değerlendirerek, Harput Sara Hatun Camii önündeki meydanın düzenlenerek Harputlu Hafız Osman Öge isminin verilmesini kararlaştırmıştır.

Düzenlemesi tamamlandıktan sonra açılacak olan meydanda Hafız Osman Ögeyi tanıtıcı tabela ve tanıtım afişleri yer alacaktır.

 

Projenin 3. Ayağında ise Elâzığ ve İstanbul’da gerçekleştirilecek konserler yer alacak. Bu konserlere başta Hafız Osman Öge’nin geride kalan aile efradı olmak üzere Elâzığ Valisi, Belediye başkanı ve Aziz Elazığlıların yoğun katılımı bekleniyor.

 

Dernek İrtibat Telefonları:

 

Hıdır YÜKRÜK-Proje Komisyon Başkanı (505) 628 34 23 Abdulsamet DİNDAR-Genel Sekreter (532) 630 10 71

 

Program akışı:

 

-İ. Şadi ÇARSANCAKLI’nın Açış Konuşması

-Protokol Konuşmaları

-Plaket Takdimi

-Konser

 

Hafız Osman ÖGE Kimdir?

 

 

Elazığ-Harput Müziği' nin en büyük üstadı ve kaynak kişisidir. 1892 yılında Harput' da doğdu. Asıl adı Osman Feyzi'dir. Harputlu KamilzâdeMuallim Hafız Tevfik Efendi'nin oğludur. İlk tahsilini, hafızlık eğitimini ve bütün makamatı babasından öğrendi.

 

Elaziz Askeri Rüşdiyesini (Ortaokul) ve İdadisini (Lise) bitirdi. 1908 yılında birinci derece ile diplomasını (şehadetname) aldı. 1909 yılında babası vefat edince harbiyeye devam edemedi. Yardımcı muallim olarak atandığı Harput okullarında 1924 yılına kadar çalıştı. 1924 yılında Muallim Mektebi ambar memurluğuna, 1932 yılında da Elaziz Orta Mektep memurluğuna atandı. 1938-1950 yılları arasında ise Malatya Lisesi sekreterliği ve idari işler şefliği yaptı. 1950 yılında emekli oldu ve tekrar Elazığ'a döndü.

 

İlk nağmeleri ve Harput Makamatını daha çocuk yaşlarda iken babası ve dedesinden alan Hafız Osman Öge, zamanın ustalarının yorumlarını irdeleyerek yöre ağzının en köklü nağmelerini elde eder. Genç yaşta sesi ve güzel okuyuşu ile tanınır.

 

1936 yılında Elaziz Halkevi'nde katıldığı derleme çalışmaları ile 56 adet Elaziz ezgisi notalara alınır ve kitaba geçer. Bu, Hafız Osman Öge' nin kaynak kişi olarak katıldığı ilk ciddi programdır. Sonraki yıllarda da bir yandan memuriyetini sürdürürken bir yandan da elinde dokümanlarla Harput ezgilerini irdeler, araştırır ve inceler.

 

Onlarca türkü, hoyrat ve tüm Harput Gazelleri onun sesinden günümüze ulaşmış ve kaybolmaktan kurtulmuştur. 1955 ve 1960 yılında, ilerlemiş yaşına rağmen 114 Elazığ ezgisini makara bantlara okumuştur. İki adet taş plağı vardır.

 

TRT'ye kayıtlı Elazığ ezgilerinden 27 adedinin kaynak kişisidir.

 

İki kızı ve örnek bir aile hayatı olan sanatçı. Musiki ile sadece kültürel amaçla ilgilenmiştir. Klasik Türk Musikisini de severdi.

Üstad Hafız Osman Öge 18.10.1975 tarihinde Elazığ' da vefat etmiştir. 

 

Kabri, Harput'taki aile kabristanlığındadır.

(Rahmet ve saygı ile anıyoruz)

 

 

Kendi Kaleminden Hafız Osman Öge:

 

Elazığ' da mütevazi ama itibarlı ve saygın bir hayat süren Hafız Osman Öge, 1965 yılında kendi kalemi ile hayatı hakkında şunları şöylüyor:

-500 lira emekli maaşı ile temini maişet etmekteyim. Başka taraftan hiç bir gelirim yoktur. Bir eserim olmadığı gibi, şair ve bestekâr da değilim, ancak pratik olarak Harput makamatını öğrenmiş ve bunlara layıkıyla vakıfım.

Nota bilmem.

Sesim güzel ve müsaittir.1960 yılında bütün Harput ezgilerini mani, türkü, hoyrat ve gazel şeklinde okuyarak bantlara vermişimdir. Bu bantlar Elazığ halkına kıymetli bir yadigârımdır.

Yalnız şimdi yaşım itibariyle sadâmın eski tonu ve eski kuvveti kalmadığı ve bundan böyle okumaya da mütehammil olmadığımı 

esefle ilave etmek isterim. Bantlara okuduğum eserlerden istifade ve terennüm edildikçe kendimde büyük bir bahtiyarlık oluyor ve toprak olduğum zaman da ruhan şâd olur ümidiyle nura eser işler hal tercümemi arz eylerim.15.5.1965

 

Kaynak: Yeni Ufuk Gazetesi

Kaynak:  - Bülten

ÖNE ÇIKAN GALERİLER

ÖNE ÇIKAN VİDEOLAR

EDİTÖR SEÇİMİ

SON DAKİKA

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom