Hicri yılbaşında huzur ve bereket bizimle olsun - Numan Aladağ

Hicri yılbaşında huzur ve bereket bizimle olsun


2022-30 Temmuz-Cumartesi Günü Hicri Yılbaşıdır.

Harput Sancak ailesi olarak, Hicri yılınızı tebrik eder. Cenab-ı Allah İslam Dünyasına, böyle Mübarek günleri eda etmesini mahrum etmeyen kullarından eylesin. Nice huzurlu, mutlu ve bereketli yıllara.

Muharrem ayı; içinde zuhura gelen ulvi hadiseler, vukubulan ilahi tecelliler ve İslami bir tarih başlangıcı kabul edilmesi bakımından İslam Dünyası arasında büyük bir önem taşır. 

Muhterem Müslümanlar!
Muharrem ayı geldiğinde Mü'minler hicri yılı tebrik etmeli ve herkes salih amellerle meşgul olmalıdır. Maddi durumu müsait olanlar, sadaka verip hayır yapmaya koşmalıdır Oruç tutmalıdır. 

Aşura günü geldiğinde yapılan hayrın sevabı katmerli olarak verilir. Aile nafakasında bolluk yapması bile onun için bir ecir vesilesidir. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki: 
"Kim aile efradına Aşura günü (nün nafakasını) geniş tutarsa Cenab-ı Allah da ona senenin tamamında genişlik verir."

İslam şuuruna malik bulunan Mü'minler, bu Mübarek günlere gerekli itinayı göstermeli ve sünnet müessesesini ayakta tutmalıdırlar.

Muharrem Ayına Girerken Okunacak Dua:
''Sübhanallahi mil'el mizani ve müntehel ilmi ve meblağarrıza ve zinetel arşi. La melcee vela mencee minallahi illa ileyhi. 

Sübhanallahi adedeşşef'i vel vetri ve adede kelimatillahit-tammati, bi rahmetike estağisu, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azimi. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mennasir. Ve sallallahu ala rasulihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaine. Bi rahmetike ya Erhamerrahimin.''

MANASI: (Mizan sahibini noksan sıfatlardan beri kılarım. Sonsuz ilim sahibini kemal sıfatlarla tavsuf ederim. Arşın zineti sağlayanı da tesbih ve takdis eylerim.

Sığınmak ve yakarmak ancak O'nadır. Tek çiftler sayısınca O'nu tesbih ederim. Noksan sıfatlardan beri, kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Cenab-ı Allah'ın tam kelimelerinin sayısınca tesbih ederim. Rahmetinle Senden yardım isterim. Kuvvet ve kudret ancak Azim olan Cenab-ı Allah'a mahsustur. Allah, Resulü Efendimiz Hz. Muhammed üzerine Rahmet eylesin, al ashabının ve hepsinin üzerine Rahmet eylesin. Rahmetinle ey esirgeyenlerin en esirgeyicisi.)

Muharrem ayı Hicri yılbaşıdır. Bu ay Ramazan dan sonra en şerefli aylardan bir tanesidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu ayı çok methetmiştir. Ashab-ı Kiram da bu aya son derece hürmet gösterilmiştir. özellikle yukarıdaki duayı Muharrem ayının başlangıcında okumak büyük sevaplara nail olunacak olarak kabul edilmiştir.

İslamiyetin başlangıcında Aşura orucu tutmak mecburiyeti vardı. Ramazan orucunun farz kılınması ile bu hüküm ortadan kaldırıldı. Ancak, sünnet olarak oruç tutmak meş'rudur. Hz. Muhammed (s.a.v.) , Ramazan orucundan sonra, en fazla Aşura orucuna önem verirdi.

Nafile olarak yapılan ibadetlerin sevabı, on mislidir. Nafile olmasına rağmen Aşura orucunun müstesna bir durumu vardır. Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor: ''Aşura gününün orucu, Allah'a karşı hüsnü zanım odur ki- bilmeyerek bir önceki sene (de işlenen hata) ları örter.''

Cenab-ı Allah'a sığınarak, riyakarlıktan ve haram olan her türlü işlerden uzak kalıp sadakatla İslamiyete Allah'a inanarak gönül verenlerin ve Vatan sevgisini ruhunda taşıyanların sayısı çoğaldıkça, Ay-Yıldızlı Bayrağımızın dalgalanarak çiçek açması demektir.
Büyük Türk Milletinin bölünmez bütünlüğünü bozmaya çalışanların sayısını azaltmanın tek çözüm yolu; Cenab-ı Allah'a sığınarak, çalışıp yerli ve Milli üretimi arttırmak, haram ve suç olan faaliyetleri azaltmak demektir.

Bu ilahi beyanlar karşısında akl-ı selimi ve kamil bir imanı olan kimselerin Cennete ulaştıracak helal olan işlere sarılması, Cehenneme götüren hareketlerden kaçması gerekir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rızası, emirlerinde; azabı da yasaklarında gizlidir.

NOT: ''Aşura günü, Auşra malzemesi alarak evine götüren, o sene içerisinde Cenab-ı Allah o kimseyi bereketten mahrum etmez. Bereket içerisinde o seneyi geçirir.''(Hafız Abdullah Aldır)

Cenab-ı Allah bu mübarek gün ve gecelerde, yaptığınız ibadet, dua, hayır hasenat ve diğer hayırlı işlerinizi kabul etsin. AMİN 
Velhamdulillahi rabbilalemin.

Cümle Vatan Şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu GaziMustafa Kemal ATATÜRK'ü, Rahmetle, Gazileri minnetle Anar. Hastalara acil şifalar dileriz.

KAYNAKÇA:
Kaynak kişiler: 
Hafız (Mevlevi) Seyyid Asaf Ali
Hafız Abdullah ALDIR
Mehmed Emre (Müftü) Büyük Dua kitabı
Numan Aladağ'ın Hindistan gezi notları
 

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!