6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nde Öne Çıkan Konu: Sürdürülebilir Üretim

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) tarafından 2011 yılından beri düzenlenen 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (UBEK-6), 01-05 Mart 2023 tarihleri arasında Antalya'da Titanic Deluxe Golf Belek'te yapılıyor.

PAYLAŞ
Harput Sancak Haber - Harput Sancak Haber

Antalya’da Titanic Deluxe Golf Belek’te yapılan ve sektörde Türkiye’nin uluslararası katılımla gerçekleşen en büyük ve tek kongresinin açılışı, Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan, BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan, Uluslararası Kanatlı Eti Konseyi (IPC) Genel Sekreteri Nicolò Cinotti ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Durali Koçak’ın konuşmaları ile yapıldı. Kongre tüm Türkiye’den ve 32 ülkeden ziraat ve gıda mühendisleri, veteriner hekim ve tıp doktorlarından oluşan 800’ün üzerinde bilim insanı ve sektör paydaşının katılımı ile başladı.
 
6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nin ilk açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan: “Tıpkı beyaz et sektörünün Türkiye ve Dünya’da gösterdiği başarının bir yansıması olarak, kongremiz de uluslararası platformda gelişerek her seferinde daha da büyüyerek devam etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada UBEK-6; 32 farklı ülke katılımı, 21 oturum, 79 bildiri ve ayrıca 73 adet poster sunumu yapılan ve her zaman bilimle iş birliği içinde olan beyaz et sektörüne akademik değer oluşturan önemli bir organizasyon oldu. BESD-BİR tarafından gerçekleştirdiğimiz bu yolda hepimiz gururluyuz” dedi.

Prof. Dr. Necmettin Ceylan konuşmalarına şu şekilde devam etti: “Beyaz et üretimi insanların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için büyük öneme sahiptir.  Artan dünya nüfusu ile beraber fazlalaşan endüstriyel ve tarımsal faaliyetler aynı zamanda sera gazı emisyonunu yükseltmekte ve küresel ısınmayı tetiklemektedir. Bu süreç bizlere sürdürülebilir üretime daha da dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor. Sürdürülebilirlik üretim sürecindeki pek çok faktörü kapsamaktadır; çevre koruma, enerji ve kaynak kullanım etkinliği, atık yönetimi ve  hayvan refahı konularının ön plana çıktığını buna paralel olarak et kalitesi, tüketici talepleri, ülkesel ve ticari regülasyonlar, salgın hastalıklar gibi konuların da yer aldığını gözlemliyoruz. Biz de tüm bu sebeplerden dolayı altıncısını düzenlediğimiz kongremizde sürdürülebilirlik konusunu ön plana çıkarmaya ve farkındalığımızı artırmaya yönelik bir program hazırladık.” dedi.

Beyaz et sürdürülebilir üretimin en başarılı sektörlerinden biri
Sürdürülebilirlik açısından en başarılı sektörler arasında beyaz et olduğuna işaret eden Prof.Dr. Necmettin Ceylan: “Kanatlı eti sektörü 60 yıl öncesi ile kıyaslandığında kaynak kullanımında % 75, sera gazı salımınında % 36, toprak kullanımında %72 ve su kullanımında % 58 tasarruf sağlamayı başarmıştır.. Sektör üretim sürecinin  her bir aşaması için karbon ayak izini azaltmak amacıyla bu yönde sürekli çalışmalar yapmaktadır.” dedi.

Yaralarımızı hep beraber saracağız
 “Kahramanmaraş’ta yaşanan ve diğer 10 ilimizi de acı bir şekilde etkileyen deprem nedeniyle üzüntümüz sonsuz” diyerek sözlerine başlayan BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan: “Türkiye kanatlı eti sektörü tüm firmaları ile ilk günden beri bölgeye hem gıda hem de diğer yardımları yapmaktadır. Bu uzun soluklu bir maraton, vatandaşlarımız huzura kavuşana kadar elimizden ne geliyorsa yapacağız. BESD-BİR olarak da kongremizdeki bilim dışı tüm etkinlikleri iptal ederek deprem bölgesine yardım amaçlı kullanacağız” dedi.
Dünyada artan nüfusun beslenmesinde beyaz et sektörü büyük rol oynayacak
Gıda Tarım Örgütü verilerine göre 2021 küresel açlık rakamı 828 milyona yükseldiğini belirten Naci Kaplan “FAO'nun gıda üretimine ilişkin raporunda dışarıdan gıda yardımına ihtiyaç duyan ülke sayısı 45'e çıktı. Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu’na göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı (3,1 milyar insan) sağlıklı beslenme kriterlerine ulaşamıyor. Bizler ulusal ve uluslararası kalite standartlarını üst düzeyde uygulayarak ve gıda güvenliği ilkelerine titizlikle uyarak üretim yapıyoruz ve değişen dünya düzeninde beyaz et sektörü kapasitesi ihtiyaçlara yetecek büyüklüktedir” dedi. Ayrıca Kaplan: “2022 yılında Dünya’da toplam et üretimi 345,1 milyon ton, kanatlı eti miktarı ise 135,9 milyon ton ve 39,4 payla en fazla üretilen et konumunda. 

Kanatlı eti sektörü son 30 yılda çok gelişti
BESD-BİR kuruluşunun 30.yılında Başkan Naci Kaplan: “Türkiye kanatlı eti sektörü 30 yılda çok yol kat etti. Bizler ulusal ve uluslararası kalite standartlarını üst düzeyde uygulayarak ve gıda güvenliği ilkelerine titizlikle uyarak üretim yapıyoruz. Beyaz et sektörü yeni dünya düzeninin en önemli konularının başında gelen sürdürülebilir ve çevre dostu üretim uygulamalarına kendini adamış şekilde hızla gelişim göstermeye devam ediyor. Türkiye’de 1995 yılında kanatlı eti üretimi 316 bin ton, kişi başı tüketim ise 5 kilogramdı. Bugün geldiğimiz noktada ise dünya ticaretinde 8.sırada olan Türkiye üretiminde 2,47 milyon tona ulaşılmıştır. Bunun 2,42 milyon tonu tavuk eti, 54 bin tonu hindi etidir. Kişi başı tüketim ise 5 kilodan bugün 21 kiloya çıkmıştır.

2023 yılında 97 ülkeye ihracat yapan bir sektör konumuna geldik
Naci Kaplan son olarak sektörün dış ticareti ile ilgili “Kanatlı eti ihracatı da sürekli artış göstererek 2022 yılında ayak hariç 646.880 tona ulaşmıştır. İhracata çok önem veriyoruz. Bu rakamlara ulaşılırken ihracat yapılan ülke sayısı da sürekli artmış, 2022 yılında 97 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. En fazla ihracat yaptığımız ülke Irak. Yeni pazarlar yaratmak, mevcut pazarlarımızı büyütmek için çabalarımız sürdürülmektedir.” Bilgilerini verdi.

Dünya kanatlı eti sektörü sağlıklı bir büyüme içerisinde  ve önünde parlak bir gelecek var.
BESD-BİR dünya beyaz et ticaretinin %86’sını gerçekleştiren 30 ülkenin üyesi olduğu ve kurucu beş ülkeden biri olarak, Türk beyaz et sektörünü temsilen Uluslararası Kanatlı Eti Konseyi’nin 17 yıldır faal üyesidir. 6.Uluslararası Beyaz Et Kongresi’ne katılan Uluslararası Kanatlı Eti Konseyi Genel Sekreteri Nicolo Cinotti açılış konuşmasında: “Kanatlı eti sektörü sağlıklı ve önünde parlak bir gelecek var. Dünyada 388 milyar dolar ekonomik değeri olan sektörün en önemli iki sorunu kuş gribi (AI) ve antimikrobiyel dirençtir” açıklamasını yaptı. Ancak Dünya kanatlı etinin tek temsilcisi olan konsey son yıllarda bu konularda yoğun koordineli çalışmalar sürdürdüğünü, bu çalışmaları Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Ticaret Örgütü (VTO) ile resmi çalışmalar sürdürürerek yürüttüğünün bilgisini verdi. Türkiye’nin dünya beyaz üretiminde ve ticaretinde önemli bir yeri olduğuna vurgu yaparak küresel sorunları tüm üyeleri ile birlikte aşacaklarının açıklamasını yaptı.

Açılışa katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Durali Koçak  ise “Kanatlı  eti sektörü tarımsal üretimde göstermiş olduğu başarılar çerçevesinde bizim göz bebeğimiz sektörlerin başında gelmektedir. Özellikle salmonella ve antimikrobiyel direnç azalma eğilimindedir. Kalıntı  konusunda başarılı sonuçlar alınmıştır. Türkiye’de beyaz et sektörü hayvansal üretimde sağlıklı beslenmenin karşılığıdır. Sektör gıda arz güvenliği, yarattığı istihdam ve ülke ekonomisine yarattığı katkılar ile yıldan yıla büyüyerek üretimine devam etmektedir. Çiftlikten çatala kadar olan süreçte doğru ve eksiksiz entegrasyon modelini uygulayan sektöre gıda güvenliği ilkeleri doğrultusunda güvenimiz tamdır.”dedi.

32 ülkeden 800’den fazla bilim insanı ve sektör paydaşı katılıyor
BESD-BİR Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’ne, bu yıl Almanya, Amerika, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Finlandiya,Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İran, İspanya, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan. Makedonya, Mısır, Nijerya, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Singapur, Sırbistan, Tunus, Türkiye, Ürdün, Yunanistan olmak üzere 30 ülkeden ziraat, veteriner hekim, gıda mühendisleri ve tıp doktorlarından oluşan 800’den fazla bilim insanı ve sektör paydaşı katılıyor.
Titanic Deluxe Golf Belek kongre merkezinde üç ayrı salonda gerçekleşecek Kongre’de 19 oturum ve 2 uydu sempozyumu yapılacak. Kendi alanında uzman kişiler tarafından toplam 21 oturumda 79 bildiri ve ayrıca 73 adet poster sunumu yapılacak. Ayrıca kongrede sektörle ilgili ayrı fakültelerden 60 öğrenci burslu katılarak bilimsel programı izleyecek. 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde sunulan tüm tebliğler ve özetleri CAB Abstract Veri Tabanı’nda yer alacak.  CAB Abstracts; 1910 yılında kurulan İngiltere merkezli CABI kuruluşunun tarım ve yaşam bilimlerindeki bilgiyi yaymak ve ilgililerin faydasına ücretsiz olarak sunmak amacıyla geliştirdiği bir veri tabanıdır. Kongre’de yer alan ve sunulan tebliğler CAB Abstract Veri Tabanı aracılığıyla dünyada tüm ilgili kişi ve kurumların erişimine sunulmuş olacak.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN