Elektrikte Sarmal

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Orkun Siyasi Gündemle İlgili Açıklamalarda bulunuyor.

PAYLAŞ
Harput Sancak Haber - Harput Sancak Haber

AKP yönetimi, Elektrik Piyasası Kanununu 14.3.2013 yılında 6446 No ve 28603 sayı ile yayınlamış olup söz konusu Kanun da lisans almak koşuluyla yürütülebilecek faaliyetleri ise Üretim, iletim, dağıtım, perakende satış, toptan satış, piyasa işletim, ithalat ve ihracat olarak belirtilmiştir. Bu faaliyetleri yürüten kuruluşlar;

EÜAŞ(Elektrik Üretim Anonim Şirketi): Kamuya ait elektrik santrallerindeki üretimden sorumludur. Yalnızca termik ve hidroelektrik santrallerine sahiptir. 2020 yılı itibariyle Türkiye’deki üretimin yaklaşık olarak %20'sini karşılamaktadır. Kalan kısmı ise özel şirketler tarafından karşılanmaktadır. 

TEİAŞ(Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi): Elektrik santrallerinde üretilen enerji yüksek gerilim hatlarıyla şehirlerdeki trafo merkezlerine iletim faaliyetinden sorumludur.

TEDAŞ(Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi): Orta ve düşük gerilim hatlarıyla elektriğin yerleşim yerlerindeki dağıtılmasından sorumludur. Dağıtım yapılan bölgedeki sayaçların okunması, bakımı ve genel aydınlatmasından dağıtım şirketleri sorumludur. Elektrik dağıtım faaliyetleri 21 farklı bölgeye ayrılmış ve mülkiyeti TEDAŞ’a ait olmak kaydıyla bu şirketlerin işletme hakkı özel sektöre devredilmiştir. Dolayısıyla TEDAŞ dağıtım şirketlerinin denetiminden sorumludur. Ayrıca lisanssız üretim tesislerinin, Güneş Enerji Santrali, Rüzgar Enerji Santrali ve Hidroelektrik Santrali gibi projelerin onayı da TEDAŞ’a tabidir.

TETAŞ(Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi): Toptan satış faaliyeti için verilen lisans elektriğin toptan satışı ile birlikte serbest tüketicilere satışına, ithalat ve ihracatına da imkan verir. TETAŞ kamuya ait toptan satış şirketi olarak santrallerden ya da PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi)’den satın aldığı veya yurtdışından ithal ettiği elektriği bölgesel dağıtım şirketlerine, tedarikçi şirketlere, PMUM ya da iletim hattına doğrudan bağlı müşterilere satar ve yurtdışına ihraç eder.

EPİAŞ(Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi): Piyasa işletim faaliyeti, toptan elektrik piyasalarının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemleri içeren piyasa işletiminden sorumludur. Enerji Borsası’ndan sorumlu olmak üzere kurulan EPİAŞ’ın hisseleri TEİAŞ, Borsa İstanbul ve doğalgaz piyasasındaki özel şirketler arasında paylaşılmıştır. Bu bağlamda TEİAŞ’a bağlı elektrik borsası PMUM, EPİAŞ’a devredilecektir. EPİAŞ ayrıca uluslararası elektrik piyasalarına katılma, ortak veya üye olma gibi haklara da sahiptir.

Bu yapı doğrultusunda günümüz elektrik zamlarının nedenlerine bakıldığında, özellikle son iki yıldır devlet kurumu EÜAŞ, dağıtım şirketlerine sattığı elektriğin fiyatını(2.95 cent) düşürmüştür. Özel şirketler oldukça düşük bedelle elektriği satın almalarına rağmen tüketici faturalarında sürekli olarak artış(11.5 cent) yapmaktadır. Çünkü; AKP yönetimi, kredi borçları biriken ihale rekortmeni şirketleri kurtarmaya çalışıyor. 

Dağıtım ve/veya Tedarik şirketlerinin sebep olduğu ve AKP yönetiminin desteklediği fahiş artışlar sonucu kaybeden devlet ve faturalarına indirim yansımayan vatandaş olurken, kazanan hep özel şirketler oluyor. Mesela Enerjisa; 2021 yılının ilk üç ayında net karının, %48 büyüyerek 522 milyon TL'ye ulaştığını açıklamıştı. Aynı tarifeleri uygulayan CK, Alarko, Çalık-Kiler, Zorlu, Aksa, IC-İçtaş gibi enerji şirketleri de benzer karlara ulaşmışlardır.  Ayrıca, Anadolu Ajansının verileri, 2019 yılının ilk üç ayında borsada işlem gören 7 özel elektrik şirketinin toplam aktif büyüklüğünün %25 oranında arttığını göstermektedir.
 
Değerli vatandaşlar, daha önce Devlet tarafından abonelerine satılan elektriği AKP yönetimi 2013 yılından itibaren uygulamaya aldığı elektrik piyasası kanunu doğrultusunda aracılar vasıtasıyla abonelerin aleyhinde bir uygulama ile devlet yerine yandaş/paydaş şirketlerin kazanmasının önünü açmıştır. Bu uygulama sonucu günümüzde tüketiciler büyük bir açmazla karşı karşıya kalmıştır. Çünkü; EPİAŞ ortaklık yapısı(EK) incelendiğinde; Dağıtım şirketlerinin ve tedarik şirketlerinin bu yapı içeresinde birden fazla yerde yer aldığı görülecektir.

Öyle acımasız ve aç gözlü bir yapı oluşturulmuş ki, Devlet elektriği spot piyasa üzerinden tüketiciye aktarıyor. Ancak Spot piyasayı (EK: EPİAŞ ortaklık yapısı) oluşturan şirketlere bakıldığında yine karşımıza dağıtım ve tedarik şirketleri yanında %34.16 pay ile BİST ve burada pay sahibi özel şirketleri görürsünüz. Ayrıca, dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu iletim hatları iyileştirmesi yapılmadığından buradaki kayıplar da tüketicilere yükleniyor, fiyatlar yükseltilerek özel şirketlere kaynak aktarılıyor.

Yani; Elektriği ucuza alan şirketler spot piyasa ortağı olmalarından dolayı tüketici fiyatlarındaki artışlarla her yönden servetlerine servet katıyor, bakım-onarım ve yenileme masraflarını da devletin ilgili kurumuna yaptırıyorlar. Elektrik fiyatlarındaki fahiş artış çizelgesine baktığımızda; 
•    Dağıtım şirketleri aynı zamanda tedarik şirketidir. Kazançta 1.adım
•    Bu şirketler aynı zamanda spot piyasa içerisinde yer almaktadır. Kazançta 2.adım
•    Bu şirketler aynı zamanda BİST iştirakçilerindendir. Kazançta 3.adım 

Değerli vatandaşlar, AKP yönetiminin, bir değil, iki değil tam üç kez Yandaş/Paydaş şirketlere kazanç sağladığını bunun için de biz vatandaşları nasıl soyduğunu anlatmaya çalıştım. Hiçbir vicdana sığmayan bu uygulamalar önümüzdeki günlerde de bu şirketlerin kredi borçları ödeninceye kadar daha da acımasız bir hal alacaktır. Sıra size geldiğinde yeter artık biz, en hafif tabirle bu kadar saf değiliz, biz; Milletin lehinde DOĞRU kararlar alan ve onları uygulayan DOĞRU bir yönetim istiyoruz demelisiniz.

DOĞRU PARTİ yönetimi, programında belirttiği üzere tüm elektrik hizmetlerinin kamu tarafından yapılmasını  sağlayacak ve bugün uygulamada yer alan tüm aracıları devreden çıkararak vatandaşlarımızı rahata kavuşturacaktır. DOĞRU PARTİ iktidarında vatandaşlar kendi evlerinde kiracı olmaktan kurtulacak ve elektrik deki bu SARMAL bozulacaktır. Değerli vatandaşlar, sözümüz söz. Tüm elektrik hizmetleri kamu eliyle yürütülecektir.


EK: EPİAŞ Ortaklık Yapısı
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. EPİAŞ ortaklık yapısı.
EPİAŞ; A Grubu hisseye sahip TEİAŞ'ın %30, 

B Grubu %30 ve C Grubu %4,16 hisseye sahip BİST ile 
C grubu hisseye sahip 97 özel sektör katılımcısının sahip olduğu %35,84 ortaklık yapısından oluşmaktadır. EPİAŞ C Grubu pay sahibi olacaklar için minimum katılım tutarı 50.000 TL, maksimum katılım tutarı ise 412.408 TL olarak belirlemiştir.

EPİAŞ ORTAKLARI
S.    Kurum    Grup    Hisse Sayısı    Oran
1    TEİAŞ - Türkiye Elektrik İletim A.Ş.    A    18.471.831    30,00 %
2    BİST - Borsa İstanbul A.Ş.    B    18.471.831    30,00 %
3    BİST - Borsa İstanbul A.Ş.    C    2.562.040    4,16 %
4    Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Verusa Holding)    C    2.462.910    4,00 %
5    Adacami Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çalık Enerji)    C    412.408    0,67 %
6    Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Kipaş Holding)    C    412.408    0,67 %
7    Akköy Enerji A.Ş. (Koloğlu Holding)    C    412.408    0,67 %
8    Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. (Kazancı Holding)    C    412.408    0,67 %
9    Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Kazancı Holding)    C    412.408    0,67 %
10    AP Enerji Tedarik A.Ş. (Polat Holding)    C    412.408    0,67 %
11    Atlas Enerji Üretim A.Ş. (Diler Holding)    C    412.408    0,67 %
12    Avel Avrupa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Bereket Holding)    C    412.408    0,67 %
13    Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Bereket Holding)    C    412.408    0,67 %
14    Ayen Enerji A.Ş. (Aydıner İnşaat A.Ş.)    C    412.408    0,67 %
15    Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. (Koç Holding)    C    412.408    0,67 %
16    Beytek Elektrik Üretim A.Ş.      C    412.408    0,67 %
17    Bilgin Rüzgar Santrali Enerji Üretimi A.Ş. (Bilgin Holding)    C    412.408    0,67 %
18    Bordo Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Güriş Holding)    C    412.408    0,67 %
19    Cengiz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Cengiz Holding)    C    412.408    0,67 %
20    Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Kazancı Holding)    C    412.408    0,67 %
21    Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Sabancı Holding)    C    412.408    0,67 %
22    Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Eren Holding)    C    412.408    0,67 %
23    Ewe Enerji A.Ş. (SOCAR)    C    412.408    0,67 %
24    Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. . (Kazancı Holding)    C    412.408    0,67 %
25    Fırat Enerji Toptan Satış Ticaret A.Ş. . (Kazancı Holding)    C    412.408    0,67 %
26    Gent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Sıtkı Ayan-som petrol)    C    412.408    0,67 %
27    Haliç Elektrik Üretim A.Ş.     C    412.408    0,67 %
28    Hattuşa Enerji Gaz (HEGAZ) İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ahlatçı Holding)    C    412.408    0,67 %
29    Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yolbulan ve Güleç Ailesi)    C    412.408    0,67 %
30    Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)    C    412.408    0,67 %
31    Kıvanç Elektrik Toptan Satış A.Ş. (Kıvanç Holding)    C    412.408    0,67 %
32    Limak Enerji Ticareti A.Ş. (Limak Holding)    C    412.408    0,67 %
33    Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çalık Grubu ve Goldenberg Ailesi)    C    412.408    0,67 %
34    Naturgaz Doğalgaz İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Koloğlu Holding)    C    412.408    0,67 %
35    Palport Elektrik Ticaret A.Ş. (Palmet Enerji Grubu)    C    412.408    0,67 %
36    Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sanko Holding)    C    412.408    0,67 %
37    Türkmen'in Altın Asrı Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Çalık Holding)    C    412.408    0,67 %
38    Yaren Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Yaren Grup)    C    412.408    0,67 %
39    Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Çalık Holding)    C    412.408    0,67 %
40    Kıvanç Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. . (Kıvanç Holding)    C    400.000    0,65 %
41    AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. (Koç Holding)    C    307.864    0,50 %
42    Eren Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Eren Holding)    C    307.864    0,50 %
43    Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. . (Eren Holding)    C    307.864    0,50 %
44    Kolen Elektrik Toptan Satış İthalat ve İhracat A.Ş. (Koloğlu Holding)    C    307.863    0,50 %
45    Gates Enerji Ticaret A.Ş. (Gama Enerji)    C    300.000    0,49 %
46    Ege Gaz A.Ş. (Çolakoğlu Grubu)    C    250.000    0,41 %
47    Marmara Elektrik Enerjisi A.Ş. (Çolakoğlu Grubu)    C    250.000    0,41 %
48    Naksan Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Naksan Holding)    C    250.000    0,41 %
49    Socar Gaz Ticareti A.Ş. (SOCAR)    C    250.000    0,41 %
50    Kalen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Kalyon Holding)    C    246.291    0,40 %
51    Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Zorlu Holding)    C    246.291    0,40 %
52    AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (AG Holding)    C    200.000    0,32 %
53    Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.(Habaş grup)    C    200.000    0,32 %
54    İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Mahmut Nedim Koç)    C    200.000    0,32 %
55    Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (Odaş-Burak Atay)    C    200.000    0,32 %
56    Elektra Enerji Toptan Satış ve ithalat İhracat A.Ş. (Elektra Enerji)    C    184.718    0,30 %
57    Ado Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. (CS Global-Güriş)    C    100.000    0,16 %
58    Akenerji Elektrik Enerjisi A.Ş. (Akkök Holding)    C    100.000    0,16 %
59    Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Akfen Holding)    C    100.000    0,16 %
60    Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. (Global Holding-Mehmet Kutman)    C    100.000    0,16 %
61    Her Enerji Ve Çevre Teknolojileri Elektrik Üretim A.Ş. (Her Enerji)    C    100.000    0,16 %
62    Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Hidiv Elektrik)    C    100.000    0,16 %
63    Menderes Geothermal Elektrik A.Ş. (MB Holding)    C    100.000    0,16 %
64    Ozan Elektrik Enerjisi İth.İhr.ve Top.Tic. A.Ş. (Ozan Power)    C    100.000    0,16 %
65    Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat A.Ş. (Polat Holding)    C    100.000    0,16 %
66    Proper Elektrik İthalat İhracat Toptan Satış A.Ş. (Tedarik şirketi)    C    100.000    0,16 %
67    Silopi Elektrik Üretim A.Ş. (Ciner-GSD Holding)    C    100.000    0,16 %
68    Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Nitelikli dolandırıcılık ile yargılanmıştır)    C    100.000    0,16 %
69    Getiri Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. (YBT Enerji)    C    61.573    0,10 %
70    Akfel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (TMSF’de 23.Şubat.2022 ihale edilecek)    C    50.000    0,08 %
71    Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akfel Holding)    C    50.000    0,08 %
72    Angoragaz Doğalgaz Toptan Satış İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. (Türkerler Holding)    C    50.000    0,08 %
73    Antalya Enerji Üretim A.Ş. (Enda enerji Holdig ve Adopen A.Ş-Mustafa Sak)    C    50.000    0,08 %
74    Asya Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Üründül Enerji Grubu)    C    50.000    0,08 %
75    Ataer Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (İzmir Atatürk OSB)    C    50.000    0,08 %
76    Başyazıcıoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Başyazıcı Grubu)    C    50.000    0,08 %
77    Batı Hattı Doğalgaz Ticaret A.Ş. (Eksim Holding)    C    50.000    0,08 %
78    Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Ağım Ailesi-Halkbank icra yolu ile satışını bekliyor)    C    50.000    0,08 %
79    Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Bursa OSB)    C    50.000    0,08 %
80    Briza Rüzgar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Erciyas Holding)    C    50.000    0,08 %
81    Bükköy Madencilik Tur. İnş. Elk. Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Nurullah Ercan)    C    50.000    0,08 %
82    D TES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Doğan Enerji-Aydın Doğan)    C    50.000    0,08 %
83    Doğuş Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. (Doğuş Grubu)    C    50.000    0,08 %
84    Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. (Enda Holding)    C    50.000    0,08 %
85    Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. (Eksim Holding)    C    50.000    0,08 %
86    Esko Elk. Enerjisi İthalat İhr.Toptan Satış A.Ş. (Candaş Holding ve Atılgan Enerji)    C    50.000    0,08 %
87    Esko Şişli Enerji A.Ş. (Candaş Holding ve Atılgan Enerji)    C    50.000    0,08 %
88    Fina Elektrik Enerji İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş. (Fina Holding)    C    50.000    0,08 %
89    Ic İçtaş Elektrik Toptan Satış ve Ticaret A.Ş. (IC içtaş)    C    50.000    0,08 %
90    İpragaz A.Ş. (Hollanda SHV Energy)    C    50.000    0,08 %
91    Rönesans Elektrik Enerji Toptan Satış A.Ş. (Rönesans)    C    50.000    0,08 %
92    RWE Enerji Toptan Satış AŞ. (Aksoy Holding)    C    50.000    0,08 %
93    Seza Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. (Terminal Yapı)    C    50.000    0,08 %
94    Soyak Enerji Ticaret A.Ş. (Soyak Holding)    C    50.000    0,08 %
95    Statkraft Elektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd. Şti. (Global Holding ve Statkraft)    C    50.000    0,08 %
96    Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. (İbrahim Tuğsuz)    C    50.000    0,08 %
97    Tosyalı Elektrik Enerjisi Toptan Satış İthalat İhracat A.Ş. (Tosyalı Holding)    C    50.000    0,08 %
98    Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş. (RWE & Turcas ortak Girişimi)    C    50.000    0,08 %
99    Türker Grup Elk. Enerjisi İth. İhr.Toptan Satış A.Ş. (Türkerler Holding)    C    50.000    0,08 %
100    Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Türkerler Holding)    C    50.000    0,08 %

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun
Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı
(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN