Kamuoyu ve Medya Bilgilendirmesi

Elazığ TSO 1999/30 Kasım 2022 Dönemi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Etem YALIN kndi görev durumuyla alakalı basın açıklaması yayınladı.

PAYLAŞ
Harput Sancak Haber - Harput Sancak Haber

Çok kıymetli meslektaşlarım, değerli Basın Mensupları;

1996 yılında Elazığ Ticaret Gazetesi’nin yayın hazırlıklarını yaparak gazeteyi çıkarma hususunda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yetkilendirildim. 1999 tarihinde ise Odanın yeni kurulan Basın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu olarak çalışmaya başladım. Aynı görevimden 01.05.2021 tarihi itibarı ile emekli oldum. Elazığ TSO’nun o günkü mevcut Yönetim Kurulu tarafından 3+2 yıllık sözleşme ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak 2021 Nisan ayı itibariyle görevime devam ettim.

Elazığ TSO’da 12 Kasım tarihinde yapılan Organ Seçimleri sonrasında oluşan yeni Yönetim Kurulu tarafından şahsımın hizmet sözleşmesinin 30 Kasım 2022 itibarı ile sonlandırılmış olduğunu İstanbul merkezli bir hukuk bürosu tarafından adresime gönderilen ihtarname ile öğrenmiş bulunmaktayım.

1996 yılında başlayan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası maceramızda geride çok değerli hizmetler ve dostluklar biriktirerek anlımızın akı ile ilimize, ülkemize ve iş dünyamıza hizmet vermiş olmanın mutluluğu ve onuruyla bir dönemi kapatmış bulunuyorum.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında 30 Kasım 2022 tarihine kadar Odanın kadim tarihine yakışır ve  geleceğe taşınacak çok değerli hizmetler ve çalışmaları yapmış olmanın huzuru içerisindeyim. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse; Elazığ Ticaret Gazetesini yayınlayarak 6 cilt halinde Oda tarihine kazandırdık. 

Elazığ TSO Dijital Kütüphanesini kurarak Odanın tüm yayınlarına dijital platformda erişim imkanı sağlamakla birlikte korunarak gelecek nesillere aktırılması nasip oldu. Dijital Kütüphaneyi kurarken 1992 tarihli 1 adet Ekonomik Raporu haricinde başka bir yayın bulamazken, hizmet sürecimizde bugün dijital platformda paylaşılan 100’e yakın yayınlar bu dönemin eserleri olmuştur. Çalışma grubumuzla birlikte yoğun bir emek sonrasında Odanın resmi kuruluş tarihinin 1884 olduğunu resmi kayıt, belge ve mühürle TOBB nezdinde tescillendirdik.

Odadaki hizmetlerimiz sadece Basınla sınırlı kalmamıştır. Dönemin Devlet Planlama Teşkilatı, TOBB, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve yerel teşkilatların yüzlerce çalışmasında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen il içinde, ülke genelinde ve yurt dışında temsil ederek hizmetlerimiz oldu.

AB ve yerel kaynaklı onlarca Projenin hazırlanmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında yer alarak şehrimize ve iş dünyamıza değer katma mücadelemizden asla yorulmadık.

Odaların en temel başarı kriter ölçütü olarak Ülkemiz ve tüm AB ülkelerinde geçerli olan Akreditasyon sisteminin en önemli bileşenlerinde yer alarak Odamızı 2022 yılı itibarı ile 55,6 puan ile A sınıfının eşiğine taşıdık.

Özellikle son 5 yıllık hizmet döneminde Elazığ TSO’nun Meslek Komitelerinin verimliliğini artırma hususunda kurulan Çalışma Komisyonunda yer alarak 174 ayrı sektör raporunun hazırlanmasının raportörlüğünü yaparak her bir sektörün temel sorun ve beklentilerini kayıt altına aldık ve çözüm girişimlerinin temelini oluşturduk.

Yine son 5 yıllık hizmet dönemi içerisinde sadece 1 adet olan Coğrafi Tescilli Ürün Sayımızı ilgili kurumlar ve paydaşlarımızın da katılımı ile 9’a yükselttik. Coğrafi İşaret Çalışma Komisyonu Koordinatörü olarak ilimizin Gastronomide bir hikayesinin olması için ‘Elazığ Ata Oğuz Yemekleri’ tescilini gerçekleştirerek bu çatı altında 23 ayrı geleneksel yemeğimizin Coğrafi Tescil süreci hazırlıklarını başlattık.

Hizmet dönemimiz içerisinde binlerce basın bülteni, rapor, protokol konuşmaları, toplantılar, seminerler, kurslar, fuarlar, dış ticaret girişimleri, sektör araştırmaları ve tanıtım filmlerinin hazırlanmasında yer aldık.

Odanın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması ve sürdürülebilir kılınması, AB Odalarıyla eşdeğer hizmet standartına kavuşması, personellerin niteliklerinin yükseltilmesi, ihtiyaç duyulan yeni birimlerin kurulması, sektörel sorunların tespiti, çözüm önerisi, etkili lobi faaliyetleri, etkisi ölçülebilen organizasyonların yapılması, üye iletişim ağının geliştirilmesi, üye memnuniyetinin yükseltilmesi, ilin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine etki edecek girişimler yapılması ve Odanın kamuoyunda var olan saygın imajının geliştirilerek yaygınlaştırılması gibi çok yönlü onlarca faaliyet ve organizasyonun planlanması ve stratejilerinin belirlenmesi çalışmalarında yer aldık. Tüm bu zaman zarfında başta iş dünyası olmak üzere, kurumlarımızla, STK’larımızla, medyamızla çok değerli ve samimi bağlar kurarak bugüne kadar güven duygusunu hakim kılarak büyüttük. Bu süre içerisinde gözden kaçırdığımız veya hatalı yaptığımız her bir basın açıklamamız bu samimiyetin doğal bir yansıması olarak medya kuruluşlarımız tarafından düzeltilmiş ve şahsıma olan samimiyet ortaya konmuştur.

Bu düşüncelerle, başta siz çok kıymetli Medya Mensubu Dostlarıma, kurum ve kuruluşlardaki tüm çalışma arkadaşlarıma, Elazığ TSO’daki mesai arkadaşlarıma, hizmet döneminde bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Odamız Yönetim Organlarına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamızın yeni hizmet döneminin ilimize ve iş dünyamıza hayırlı olması temennisiyle, şehrimize ve insanımıza olan hizmetimizin her platformda aynı samimiyetle devam edeceğini belirtir, en derin saygılarımı sunarım. 

Etem YALIN/Elazığ TSO 1999/30 Kasım 2022 Dönemi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN