Kara Bulutlar

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Orkun Siyasi Gündemle İlgili Açıklamalarda bulunuyor.

PAYLAŞ
Harput Sancak Haber - Harput Sancak Haber

Değerli vatandaşlar, AKP yönetiminin yirmi yıllık iktidarı sonunda vergi gelirleri, merkez bankasındaki 128 milyar dolar, doğal afetler için biriken yardım paraları ve satılan tüm varlıklardan elde edilen milyar dolarlar nereye harcandı bilen yok, milletine hesap veren yok. Ayrıca, iç borç toplamından daha fazla faiz ödeyen, cari açığı 11 milyar dolar olan, kasası 60 milyar dolar ekside olan ülkemizin, ekonomisi çökmüş, yoksulluk ve açlıkla mücadele eden halkımızın, yüksek enflasyon nedeniyle %90’ı yoksullaşmış, saray ve eşrafının içerisinde yer aldığı yaklaşık %10 oranındaki kesim ise servetlerine servet katmıştır. 
Bu durumdan en çok, ekonomik büyüme ve toplumsal gelişmenin temelini oluşturan ve toplam sayıları 20 milyonun üzerinde olan esnaf, memur, işçi, çiftçi ve emekliler etkilenmektedir. Halkımız bilmeli ki, dini siyasete alet eden Siyasi İslam anlayışında
Zengin ve fakir eksenli bir ekonomi anlayışı hakimdir. Bunlardan fakir kesimin ekonomik yaşama ciddi bir katkısı olmaz, üretimi elinde bulunduran zengin kesim ise daha fazla kazanç elde edeceğinden  dengesiz bir gelir dağılımına sebep olur. 

Ekonomik kriz içerisindeki ülkemizde, mevcut yönetimin yaptığı zamların sürekliliği, milli gelirimizin adil olmayan paylaşımı vs. gibi etkenler, insanlarımızı her geçen gün daha da fakirleştirmekte, açlık ve sefalete sürüklemektedir. Kriz ortamı, insanlarımızı Çaresizlik ve umutsuzluğa itmekte ve toplumumuzda cinayet, çocuk ölümleri, obezite, çocuk yaşta hamilelik, depresyon ve mahkûm sayısında artış gibi olumsuzlukların yaşanmasına neden olmaktadır.
Değerli vatandaşlar, ülkemiz; mevcut AKP yönetiminin kutuplaştırıcı politikaları ile, 
•    Siyasetten ahlaka, 
•    Ekonomiden hukuka, 
•    Sağlıktan eğitime 
•    Üretimden istihdama
•    Sanayiden bürokrasiye
Her alanda çöküş yaşıyor. 
•    Kötülüklerin sıradanlaşması, 
•    Yobazlığın kurumsallaşması, 
•    Rüşvet ve yolsuzluğun meşrulaştırılması
•    Yalan, iftira ve istismar siyasetinin hakim kılınması 
Uygulamaları, bu çöküşün temelini oluşturmaktadır. 

AKP iktidarı ve koşulsuz destekçisi MHP, bu çürümenin baş sorumluları olup oturdukları yerden kalkmamak için içeride ve dışarıda her yolu deneyeceklerdir. Çünkü, suçlarını örtmek için koltuğa mahkum olmuşlardır. 
Bir örnek vermem gerekirse; AKP yönetimi, bir dilim ekmeğe muhtaç ettiği vatandaşlarımıza sosyal yardım adı altında kömür, yiyecek vs. dağıtarak, yardıma muhtaç halkımıza, ben olmazsan bu yardımlardan mahrum kalırsın algısı yaratıyor. Bilinmeli ki yapılan bu yardımlar sürekli olmayıp, AKP yönetimi sadece, kendi siyasi geleceği için koz olarak kullanıyor.
DOĞRU PARTİ iktidarında “sosyal yardım vatandaşlık hakkıdır” inancıyla, doğumdan ölüme kadar herkese “temel vatandaşlık geliri” ödeme sistemi çerçevesinde insanlarımız onurlu ve vatandaşlık şuuru içerisinde kimseye muhtaç olmayacaktır.
Değerli vatandaşlar, halkını seven ve saygı duyan bir yönetim, halkımızı aldatmaz, yalanlarına alet etmez, kendileri lüks ve şatafat içerisinde yaşarken milleti açlık ve sefalete mahkum etmez, kutuplaştırmaz, zulmetmez hatta ağlanacak duruma sokmaz. Şimdi siz söyleyin, mevcut yönetimin anlayışında sizlere sevgi ve saygı var mı? 
DOĞRU PARTİ  kadroları, halkına olan sevgi ve saygı ekseninde, halkımızın ülkemiz gelirlerinden, yani  GSMH dan hak ettikleri payı almasını ve paylaşımda adaleti sağlayarak halkımızın rahat ve huzurunu temin edecek bilgi ve duyguya sahiptir. Önceliğimiz, T.C. için BEKA sorunu haline gelen ve vatanımız üzerinde kara bulutların dolaşmasına sebep olan AKP ve MHP’yi sandığa gömerek ülkemizi her alanda ileriye, aydınlık geleceğe taşımak olacaktır.  
Selam ve saygılarımla

Cezmi Orkun
Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı
(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN