'Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi' Çalıştayı Gerçekleştirildi

'Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı Park Dedeman Hotel'de Gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
Harput Sancak Haber - Harput Sancak Haber

Elazığ Park Dedeman Hotel’de Gerçekleştirilen “Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesini;
Ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), eş-faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM) olan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi” (Sivil Katılım Projesi) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmaktadır. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, IPA-II Sivil Toplum Sektörünün lider kurumu olarak, projenin etkin bir biçimde uygulanması ve izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmektedir. 

Türkiye'de demokratik yerel yönetişim için sivil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında; sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı Sivil Toplum-Kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve gönüllülük için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Sivil Katılım Projesi’nin 1. Bileşeni kapsamında 7 pilot ilde (Çanakkale, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Trabzon) masa başı incelemeleri, çevrimiçi anket uygulamaları ve illerde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve sivil katılıma dair algı düzeyi, mevcut boşluklar ve fırsatlar, halihazırdaki katılım mekanizmaları ve gönüllülük yapıları irdelenmiştir. Tüm bu çalışmalar neticesinde de taslak “Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu” hazırlanmıştır. 

Projede gelinen aşamada, tüm pilot illerde belirlenen öncelikli tematik alanlarda taslak sivil katılım stratejilerinin geliştirilmesi ve 2 yıllık eylem planlarının hazırlanmasına yönelik olarak 1 günlük Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirildi.

Katılımcılar, bir sonraki çalıştay için yüksek motivasyon ile çalışmanın devamına odaklanmış halde salondan ayrılırken, uzaktan da olsa süreci takip edeceklerine dikkat çektiler.

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN