ESMAİ HÜSNA, Anlam ve Nüzul Sırası - Prof Dr.Orhan ARSLAN

ESMAİ HÜSNA, Anlam ve Nüzul Sırası


1. RAB: Terbiye eden, terbiyesinde eşsiz ve benzersiz olan
2. RAHMAN: Rahmetin Sonsuz kaynağı. Özünde sonsuz rahmet sahibi olan
3. RAHİM: Daima Merhamet eden işinde çok merhametli olan
4. Malik: Varlığın mutlak sahibi olan
5. EKREM: En cömert en büyük kerem sahibi
6. İLAH: Uluhiyyetin kaynağı eşsiz ve benzersiz mabud
7. VEKİL: Sonsuz güven tek koruyucu otorite
8. GAFUR: Eşsiz bağışlayıcı günahları sınırsız bağışlayan
9. ALA: Yüce mutlak üstün ve yüce olan
10. HABIR: Her şeyin iç yüzünü en iyi haber alan herşey hakında en haber veren
11. MELİK: Eşsiz yönetici mülkünde mutlak otorite sahibi olan
12. EHAD: Mutlak bir sonsuz tek
13. SAMED: Her şeyin dayandığı ilk sebep ve son gaye her şeyzatına dayanan zatı hiçbir şeye dayanmayan hiç ihtiyacı olmayıp tüm ihtiyaçları gideren
14. AZİZ: Sonsuz şeref kaynağı gücü mükemmel şerefi yüksek olan
15. HAMİD: Tüm övgülerin tek mercii övülmekte eşsiz ve benzersiz olan zatını öven ve övgüleri asla boşa çıkarmayan
16. VEDUD: Çok seven – çok sevilen mutlaka ve sınırsız, eşsiz ve benzersiz sevgi kaynağı
17. FAAL: Dilediğini yapan daima aktif olan fiilinde daim ve mükemmel olan
18. MUHİT: Her şeyi kuşatan ilim ve kudretiyle varlığı kuşatan sıfatlarının tüm tecellileriyle varlığı kuşatan
19. BASİR: Her şeyi gören her şeyi her durumda mükemmel gören
20. ALİM: Her şeyi mükemmel bilen
21. HAKİM: Hep hikmetle hükmeden her hükmünde tam isabet kaydeden her şeyi yerli yerince yaratıp işini kusursuz yapan
22. KADİR: Mutlak kudret sahibi sonsuz gücünü mutlak iradesiyle kullanan gücüne yenilmeyip onu kontrolü altında tutan
23. RAKİB: Korumak için gözetleyen yarattıklarından bir an bile gafil olmayan
24. HALLAK: Her daim yaratan yaratmada atıl olmayıp hep aktif olan
25. ŞEHİD: Her şeye şahid olan eşsiz ve benzersiz tanık
26. HADİ: Doğru yola yönelten, Rehber
27. NASİR: Yardım edip destekleyen eşsiz ve benzersiz yardım ve desteğin sahibi
28. KADİR: Her şeye gücü yeten her şeye bir ölçü/kader takdir eden her şeyin kadrini/kıymetini belirleyen
29. HAY: Mutlak diri ebedi hayat sahibi her canlıya hayat veren
30. ZUL – CELALİ VEL – İKRAM: Celal ve ikram sahibi azamet ve cömertlik sahibi
31. FATIR: Kainatı var eden yokluk çekirdeğini yarıp varlığı çıkaran yarattığı varlık türlerine fıtrat veren
32. HALIK: Mutlak yaratıcı takdirine uygun yaratan yaratmanın eşsiz ve benzersiz öznesi
33. GANİ: Mutlak zengin başkasına muhtaç olmayan kendine ve herkese yeten
34. ŞEKÜR: Az amele çok ödül veren şükre sınırsız karşılık veren şükretme ihtimalini dahi ödüllendiren
35. HALİM: Eşsiz hoşgörü sahibi cezalandırmada acele etmeyen müsamahası eşsiz ve benzersiz olan
36. HAFİ: Mükemmel ilgilenen sonuna kadar izleyen
37. HAYR: Hayrın kaynağı zatı mutlak hayır olan hayır eşsiz ve benzersiz olan
38. GAFFAR: Sınırsız bağışlayıcı bağışlamaktan bıkmayan tekrarlanan günahları bağışlayan
39. KAYYÜM: Eşsiz yönetici varlığı sevk ve idare eden her şeyin varlığı idaresine bağlı olan
40. HAK: Mutlak gerçek hakikatin eşsiz ve benzersiz kaynağı
41. AZİM: Ulu ululukta eşsiz ve benzersiz azamet sahibi
42. KERİM: Keremi çok olan erdemin eşsiz kaynağı ikramında sınır tanımayan
43. SEMİ: Her şeyi işiten eşsiz ve benzersiz duyan
44. MUKTEDİR: Mutlak iktidar sahibi her iktidara baş eğdiren hiç bir iktidara boyun eğmeyen
45. MELİK: Mükemmel idareci idaresinde eşsiz – benzersiz olan
46. VAHİD: Bir tek eşsiz ve benzersiz tek mutlak ve sonsuz bir
47. VEHHAB: Karşılıksız veren bağışta eşsiz benzersiz olan kendisinden bedelsiz istenilen
48. KAHHAR: Daima yenen hep boyun eğdiren kendisine dikleneni ezen
49. VELİ: Dost
50. MUNTEKİM: Kişiye yaptığının acısını tattıran
51. KEBİR: Sonsuz büyük eşsiz ve benzersiz ulu
52. MUTEAL: Aşkın varlık mutlak ve sonsuz ulu
53. KAİM: Eşsiz aktif özne yönetmede sebat eden işine kesintisiz riayet eden
54. BER: Eşsiz iyi sonsuz iyilik sahibi erdemin mutlak kaynağı
55. LATİF: Nezaketle lütfeden lütfunda latif olan lütfunu zarafetle yapan
56. MURSİL: Gönderen eşsiz benzersiz sevk edici yönlendiren
57. VARİS: Mutlak varis varlığın mirası zatına kalan
58. MEVLA: Dost, sırdaş, yoldaş
59. HAFİZ: Her şeyi koruyup gözeten korumada eşsiz benzersiz olan
60. KARİB: Çok yakın yakınlıkta sınır tanımayan yakınlıkta eşsiz ve benzersiz olan
61. MUCİB: Dualara icabet eden çağrılara benzersiz cevap veren dileyeni/dilediğini arzusuna ulaştıran
62. KAVİ: Çok kuvvetli mutlak güç sahibi
63. MECİD: Çok şanlı şan şeref sahibi şanı pek yüce olan
64. MUSTEAN: Yardım dilenilen yegâne yardım mercii eşsiz ve benzersiz yardım kaynağı
65. GALİB: Daima yenen asla yenilmez olan mutlak galip
66. FALİK: Varlık tohumundan varlık ağacını çıkaran
67. BEDİ: Yoktan var eden, sanatkâr
68. Sadık: Doğru, dürüst (Sözü, işi, vaadi)
69. RAUF: Şefkatli,
70. KEFİL: Kuluna kefil olan, sorumluluk yüklenen, yükleyen
71. ALÎ: Ulu, yüce
72. FETTAH: Açan kapalı kapıları, davaları hükme bağlayan
73. Kâfi: Kuluna yeten, kâfi olan
74. REFİĞ: Yüksek olan, yükselten,
75. MUHYİ: Ölüleri dirilten
76. MUNZİR: Uyarıcı
77. REZZAK: Rızkı her daim veren
78. METİN: Sağlam, çetin, metanet sahibi
79. AFUV: Affedici
80. TEVVAB: Tevbe edene yönelen, tevbeleri kabul eden
81. VASİĞ: Her şeyi kuşatan, imkânları genişleten
82. ŞAKİR: şükre karşılık veren
83. EVVEL: İlk, varlığının başlangıcı olmayan
84. AHİR: En son zatı kalan. Sonsuz ve sonrasız son.
85. ZAHİR: Aşikâr olan. Apaçık, kendini ifşa eden
86. BATIN: Görünmeyen, sırrına erilmeyen, zatı mutlak gayb
87. MUBİN: Anlaşılır, açık, seçik
88. NUR: AYDINLATAN, ışık, enerji kaynağı
89. CAMİ: Toparlayıcı, hesap günü insanları toplayan
90. KUDDÛS: Kutsal
91. SELAM: GÜVEN, barış mutluluk, kurtuluş
92. MUMİN: İmanın kaynağı, güven veren
93. MÜHEYMİN: Koruyucu, değer koyucu
94. CEBBAR: Onaran, işleri yoluna koyan, varlığı amacıma mecbur eden
95. MUTEKEBBİR: Büyüklük gösteren, hakkını veren
96. BÂRİ: Örneksiz yaratan, usta
97. MUSAVVİR: Tasarımcı, şekil ve özellik veren
98. HASÎB: Hesab ile yaratan ve kullarına yeten
99. MUKÎT: Besleyici, yarattığının besinini de yaratan

Bu yazı daha önce Sn. Prof. Dr. Orhan ASLAN'ın Sosyal medyasında (Facebook) Yayınlanmıştır.
 

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
22Ekm

FELAK SURESİ (1)

09Eyl
28Ağs
23Tem
20Tem