Seçmeni Noter Görevinden Muaf Tutmak… - Şakir ALBAYRAK Eğitimci&Yazar

Seçmeni Noter Görevinden Muaf Tutmak…


Kabaca söylemek icap ederse 1876 meşrutiyetinden beri seçim yapılmaktadır. Aslında güncelden daha geriye gitmeye bile gerek yok. Yaklaşık 50 yıldır sandığa gidiyorum. Rey kullanıyorum. Her defasında da seçtim sanıyorum.

Türkiye’de seçim konusu yapılan unsurlar, hatt-ı zatında sayılamayacak kadar çok değildir. Bu azlığa rağmen demokrasi övüntümüz hat safhadadır. Bu durum, “Körler, sağırlar birbirini ağırlar.” ibaresinin içine dâhil olasıdır.

Seçim uygulamalarının yapıldığı konuları, ikiye ayırabiliriz.

1- Siyasî irade ve idareye bağlı unsurlar.

2- Özel sektörde yerini alan unsurlar.

Siyasî alandaki seçimler ise;

1-Cumhurbaşkanlığı, TBMM üyelerinin seçimi, TBMM’nin kendine mahsus seçimleri, Büyük şehir belediye başkanlıklarının seçimleri, diğer belediye başkanlıklarının seçimleri, Muhtarlıkların seçimleri, Siyasî partilerin bünyelerindeki seçimler. Özel sektördekileri ise şöyle sıralayabiliriz. 1- vakıflardaki seçimler.

2- Şirketlerdeki seçimler.

3- Sendikalardaki seçimleri.

4 –Derneklerin seçimleri. 

Seçimlerin bitiminden sonra ise seçilenler görevlerine başladıktan sonra iş ve işlemlerin yürümesi için devreye amir memur, başka bir deyişle emir komuta giriyor. Sindirilen husus, “Biz seçtik, biz itaat ederiz. İtaatimiz mecburî değil, iradidir.” anlayışıdır. İster mecburî olsun isterse iradî olsun. İtaatin mana ve mefhumu aynıdır.

Hayatımızı seçimlerin itaatkâr seçmeni olarak geçiriyoruz. Adına da demokrasi deniveriyor.
 “Biz seçtiğimizi zannediyoruz” başta da belirtmiştim. Bu zan, moralimizi okşuyor. “Kendim ettim kendim buldum. ”hesabı.  “5 yıl sonra görürsün sen.” Diş gıcırtısıyla dönem bitiyor.
Seçmek mi istiyorsunuz? Seçmen olmak mı istiyorsunuz? Bu vasfa ulaşmak mı istiyorsunuz.

Çemberi kırınız. At gözlüklerini atınız.
Siyasal Parti başkanlarının tatbikî atamalarının tasdikinden başka bir şey değildir bizim seçmenlik görevimiz. Bu formun değiştirilmesi halinde seçmen olabiliriz.

Siyasî sohbet ve de yazılarımız, Ali kötü, Veli iyi mukayeseleriyle dolup taşıyor. Seçmen olmayı teklif ediyorum. Namzetlerin bir yerden tasdik almadan seçilmek istediklerinin kabulü meyanında yapılacak operasyonlara ihtiyacımız vardır. Bu operasyonlar, anayasal veya yasal mevkide düzenlemelerle olur. Karakucak usulüyle olacak değil ya elbette meşruiyetinin temellenmesi lazımdır. 

Parti genel başkanlarının tayin etmediği adayları seçersek noter olmaktan kurtuluruz. Burada “,Noter “ terimi tasdik makamı sadedinde zikredilmiştir. Asla istihfaf mevzuu addedilemez. 
 

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!