Oecd ve Pısa Sonuçları (1) - Zeynel Abidin BAŞARAN

Oecd ve Pısa Sonuçları (1)


Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada yer alırken, önceki testlere göre de performansı geriledi.

OECD'nin yürüttüğü PISA testi her üç yılda bir yapılıyor.

 PISA araştırma sonuçlarında 2005 yılından 2018 yılına kadar, Bilim, Matematik, Fen Bilimleri ve Okuma alanlarında; ne yazık ki yapılan tüm araştırmalarda Türkiye 2005 ve 2003 yıllarından önceki ortalamaların altına düşmüştür.

Matematikte OECD ortalaması 2003 yılında 500 iken 2009 yılında kısmi bir düşüşle 496’ya, okuma yeterliliği de benzer şekilde 494’ten 493’e gerilemiştir. Sadece 2009 yılında kısmi bir artış Fen Bilimlerinde olmuştur. 2018 yılında da durum pek iç açıcı değildir. OECD ve PICA sonuçları ülkemizde okuduğunu anlama, matematik ve fen dallarında büyük bir düşüş olduğu görülmüştür.

72 ülke ve ekonomik bölgede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında yapıldı. Bu 72 ülke ve ekonomik bölgeden 35'ini Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) ülkeleri oluşturuyor.

Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren araştırmalarda; Ortalama puanlar ve sıralamada olumlu gelişmeler gözlense de, Türkiye 2003 yılında okuma yeterliliği, matematik ve fen bilimlerinde yer aldığı seviyelerden üst seviyeye yükselememiştir. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 3 yılda bir düzenlenen ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren PISA testinin 2018 yılı sonuçları açıklandı.

Türkiye'de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 73'ünü temsil eden 186 farklı okuldan 6 Bin 890 öğrenci teste girdi.

Her ne kadar 2015 sonuçlarına göre Türkiye'deki öğrencilerin puanları artsa da, PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye "okuma, matematik ve fen bilimi" alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kaldı… Ve bu rakam 2003 yılından önceki istatistiklerin altında.

Okuma becerileri alanında Türkiye ortalaması 428, OECD ortalaması 493 ve tüm ülkelerin ortalaması da 460 puandır. PISA okuma becerileri alanındaki ortalama puanlar yıllara göre incelendiğinde Türkiye’deki öğrencilerin PISA 2015 performansı, PISA 2009 ve PISA 2012’ye göre ve olarak en son PISA 2015 sonuçlarına göre; Türkiye bilim, matematik ve okumada, OECD ortalamasının altında kalarak, 2003 yılı gerisine düşmüştür. Burada ters bir orijinallik söz konusudur. Demek ki sorun okuma yazma metodunu değiştirmekle daha da büyümüştür.

Öğrencilerin okuma, kavrama, okuduğunu kavrama becerilerini ölçmeyi amaçlıyor. Türkiye’den 5000 ilkokul öğrencisi bu teste katılmış ve alınan sonuçlara göre Türkiye, 35 ülke arasında 28. olmuştur.

Bu test, ilköğretimin sonuna gelmiş öğrencilere uygulanıyor. Öğrencilerin matematik ve fen bilgilerini ölçüp değerlendirmeyi amaçlıyor. 1995’te 41, 1999’da ise 38 ülkede bu test-sınav yapılmış olup, Türkiye 1999 yılında yapılan sınava katılmıştır. Öğrencilerimiz 38 ülke arasında, matematikte 31. fen bilgilerinde ise 33. olmuştur. Dört yılda bir yapılan bu sınava Türkiye bir daha katılmamıştır.

 

KAYNAKLAR:   

PIRLS / IGLU Uluslararası İlkokul Öğrencileri Okuma ve Anlama Testi:

Bu test-sınav ilkokul 4. sınıf öğrencilerine uygulanıyor. Kaynak: Dergi Park Almanya ve Türkiye’de 2003-2006-2009 PISA Araştırma Sonuçlarına Göre Alınan Önlemler ve Uygulamalar adlı makale)

Kaynakça: Erişim: ttps://www.kemalyalcin.com/yazilar/egitim/almanya-ve-turkiyede-2003-2006-2009-pisa-arastirma-sonuclarina-gore-alinan-onlemler.      

PISA Sonuçları İle Türkiye’de Eğitim Harcamaları İlişkisi  Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi DergiPark

Kaynak erişim: http://haberdar.com/egitim/oecd-raporu-turkiye-de-liseden-once-okulu-birakanlarin-orani-yuzde-44-h103062.html 18/09/2018

Kaynak: 17 Eylül 2018 haber.com ve  bbc.com

Bengisu Özenç Araştırmacı ,Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Aralık 2010, İzzet DÖŞ** Erkan Hasan ATALMIŞ ,  Makale Dergi Park

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Mar

Kadınlar Dünyadır

16Kas
05Kas
20Ekm

Özgüven ve Özdisiplin

07Eyl