YOL HARİTASI (1)

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Orkun Siyasi Gündemle İlgili Vizyonları Ekseninde Değerlendirmelerde Bulunuyor.

PAYLAŞ
Harput Sancak Haber - Harput Sancak Haber

Değerli vatandaşlar, önceki yazımda belirttiğim üzere diğer siyasilerin ne yaptığı değil bizim DOĞRU PARTİ iktidarında yapacaklarımızı, akıl ve bilime dayalı çözüm önerilerimizi konu başlıkları altında özetleyerek sizlerle paylaşacağım. Bu yazımda “yargı ve adalet reformu” ile “Cumhurbaşkanlığı, Parlamenter sistem ve Kamu Yönetimi” konularındaki hedeflerimizi aktaracağım. 

YARGI VE ADALET REFORMU;
Ana önceliğimiz; ülkemizin bağımsızlığı, geleceği ve her alanda özgürlüğü başta olmak üzere, her şeyin temeli olan adaleti yeniden tesis etmek, tarafsız yargıyla hakların korunabildiği, kayırmacılık ve rüşvetten arındırılmış gelecek Türkiye’sinde adalet için hukukun üstünlüğünün esas alındığı ve ekonominin güçlenmesinin olmazsa olmazı olan hukuk, adalet, yasalar, temel vatandaşlık haklarının korunması ve adil yönetimin oluşturulması tek amacımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk “İstiklal, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir.” Sözünden hareketle;
•    Kamu görevlilerine tanınan soruşturma izni uygulaması ayrıcalığının kaldırılması,
•    Siyasal iktidarın liyakat gözetmeden yaptığı atamalar, meslek kurulları tarafından yargıyı siyasallaştıran tüm uygulamalara son verilmesi ve sorumlularından bağımsız yargı önünde hesap sorulması,
•    Birbirinden ayrı, Bağımsız Hakimler Yüksek Kurulu ile Bağımsız Savcılar Yüksek Kurulunun oluşturulması,
•    Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulunda, yargı meslek örgütlerinin temsilinin sağlanması,
•    Siyasi iktidarın yandaş kurumlar yaratma girişimiyle oluşturduğu çoklu baro uygulamasına son verilmesi,
•    Toplumsal ahlakta meydana gelen yozlaşmanın, hukuk sisteminde ve adalette sebep olacağı çürümenin önlenmesi, mahkeme kapılarında yıllar süren hak aramaların hızla sonuçlandırılması, yargılamayı cezalandırmaya dönüştüren hukuksuz tutuklamalara son verilmesi,
•    Şiddete başvurmamış, kişi ve kurumlara yönelik komploları içermeyen düşüncenin, suç kapsamından çıkarılması, 
•    Çocuklara, kadınlara, can güvenliğine ve kamu malının yağmalanmasına yönelik suçlarda, indirim sağlanması ve af çıkarılmasının önlenmesi,
•    Devletin tüm organlarının, Türkiye Cumhuriyeti yargısına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına mutlak uyumun sağlanması,
•    SEÇSİS ile UYAP kurumlarının kontrol ve denetiminin, Adalet Bakanlığı dışında oluşturulan Bağımsız Denetim Kurullarınca yapılması,
•    Türkiye Cumhuriyeti yasalarının yasakçı zihniyetten kurtarılması ve herkesin anlayabildiği bir dille yenilenmesi.

CUMHURBAŞKANLIĞI, PARLAMENTER SİSTEM VE KAMU YÖNETİMİ;
Ulu önder Atatürk; “Cumhurreisi’nin halk tarafından seçilmesi mahsurludur. Vekillerin seçmesi en iyisidir. Nedenine gelince, yarın birisi çıkar ‘beni halk seçti’ diyerek krallığın ya da diktatörlüğünü ilan ederse, demokrasi tehlikeye girer...” ifadesi adeta günümüzü anlatıyor.

Değerli vatandaşlar, Demokratik Parlamenter sistemin yeniden kurulması ve hakimiyetin kayıtsız şartsız Yüce Türk Milletine iade edilmesi ve Demokratik parlamenter sisteme geçinceye kadar, Cumhurbaşkanının olağanüstü görev ve yetkilerinin ilgili kurumlara devredilmesi ana önceliğimizdir. Bunu takiben;
•    Cumhurbaşkanlığı saltanat sistemine son verildiğinde, 
1.    Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayının;Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve TÜBİTAK’a devredilmesi,
2.    Marmaris Okluk Koyu yazlık sarayının kuracağımız Denizcilik Bakanlığına devredilmesi akabinde burada Türkiye’nin her yerinden ilköğretim ve lise öğrencilerine, doğa sevgisi, denizcilik ve su sporları eğitiminin verilmesi,
3.    Bitlis Ahlat ilçesi Van Gölü kıyısında yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayının, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilerek, Türkiye’nin her yerinden ilköğretim ve liseli gençlere doğa sevgisi, binicilik ve su sporları eğitimlerinin verilmesi,
•    Mevcut Cumhurbaşkanlığı Sisteminde kanunlaşan, halkın ve devletin çıkarlarına ters düşen tüm kararnamelerin iptal edilmesi,
•    Haksızlıklara yol açan seçim barajının kaldırılması, 350 kişiden oluşacak “Millet Meclisi” ile 150 kişiden oluşacak “Senato” kurularak, bu yönetim sistemi ile parlamentodan çıkacak yasaların ikili süzgeçten geçmesi ve parlamentonun daha etkin denetim yapmasının sağlanması,
•    Çoğunluğa sahip siyasi partiye egemenlik vasfı veren TBMM iç tüzüğün değiştirilerek, etkin denetime dayalı hazırlanan yeni iç tüzüğün yürürlüğe konması,
•    Siyasi Partiler Kanunu değiştirilerek lider sultasının kaldırılması ve isteyen herkesin siyasette etkin ve katılımcı olmasının sağlanması,
•    Anti demokratik “torba yasa” uygulamalarına son verilmesi, yeni yasalar için kamuoyu ve sivil toplum Kuruluşlarına başvurularak gelen önerilerin mecliste tartışılmasına fırsat verilmesi,
•    Siyaseti paralı ve pahalı olmaktan çıkarma konusunda siyaset finansmanını şeffaf hale getirmek için, “Siyasi Etik Yasası”’nın çıkarılması,
•    Başbakanlık, bakanlıklar ve müsteşarlıklar yeniden yapılandırılmalı, kamu personelinin bu yapılanma programıyla siyasetten arındırılması,
•    Demokrasi, özgürlük ve ekonominin gelişmesi için, kamu yönetiminde demokratik, katılımcı, etkin verimlilik ilkelerinden taviz verilmemesi, 
•    Refah devleti ve mutlu toplum için, bu ilkeler ve yasalarla sınırları belirlenmiş, güçlü merkezi ve yerel yönetim modelinin oluşturulması.

Değerli vatandaşlar, ülkemiz ve milletin menfaatleri doğrultusunda sizlerle birlikte gerçekleştirmek ve gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmak için bunların tamamına odaklanarak hazırlıklarımızı tamamladık. İktidarımızda mutlaka yapacağız. DOĞRU PARTİ SÖZ VERİYOR. SÖZÜMÜZ SÖZDÜR.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun
Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı
(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı) 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN