YOL HARİTASI (18)

Değerli vatandaşlar, önceki yazımda belirttiğim üzere diğer siyasilerin ne yaptığı değil bizim DOĞRU PARTİ iktidarında yapacaklarımızı, akıl ve bilime dayalı çözüm önerilerimizi konu başlıkları altında özetleyerek sizlerle paylaşacağım. Bu yazımda 'Şehircilik ve doğal afetler bakanlığı' ile 'Kadın aile ve çocuk' konularındaki hedeflerimizi aktaracağım.

PAYLAŞ
Harput Sancak Haber - Harput Sancak Haber

ŞEHİRCİLİK VE DOĞAL AFETLER BAKANLIĞI
Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki yerleşim politikalarında, dağınık köylerin daha iyi yerlere taşınıp birleştirilmesi ile amaçlanan, yerleşim birimindeki ekonomik ilişkiler, sosyal ve kültürel yapı, mimarisi, geniş yolları ve yeşil alanlarıyla düşünülerek imar edilmesidir. Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de doğal afetlere maruz kalacak bir coğrafyada yer almakta olup böyle bir duruma, anında müdahale edecek ve çözüm bulacak bir yapılanma ihtiyacı nedeniyle DOĞRU PARTİ hizmet bütünlüğü amacıyla Doğal Afetler Bakanlığı’nın kurulmasının zorunlu olduğu inancıyla;
•    Mevcut Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılmalı, doğal kaynakları koruma görevinin yeni kurulacak Çevre ve Orman Bakanlığı’na verilmesi, 
•    Şehircilik Bakanlığı ise yeni kurulacak “İmar İskan Şehircilik ve Doğal Afetler Bakanlığı” içinde görev yapması, her türlü afet karşısında alınacak önlemlerin koordinasyonun, İmar İskan Şehircilik ve Doğal afetler Bakanlığına devredilmesi,
•    Tümüyle deprem kuşağında bulunan ülkemizdeki yerleşimlerin, deprem gerçeğine ve ekonomik kalkınma hedeflerine göre tekrar planlanması, Deprem ve Doğal Afetler Fonunu genel bütçeye dahil etmeden, özel istisna sağlanması, bu fonda biriken paranın kullanımının, etkin bir şekilde Meclis, Sayıştay ve bağımsız kuruluşların denetimine açılması,  
•    Kentleşme, savunma ve üretim biçimlerine göre şekillenir anlayışı çerçevesinde yerel kalkınma modelleri ve yeni ekonomik hayatın uygulamasıyla  kentlerimizi yeniden kurarken, doğa-kent-insan ilişkisinin unutulmaması,
•    Yerel yönetimlerin, yeni kent planları yaparken, şehir planlamacıları, meslek odaları, üniversiteler ve  STK’lardan görüş alınması,
•    Otoyollar, yaya ve bisiklet yolları, ticari ve dini alanlar, yeşil ve kültürel alanlar, spor alanları, meydanlar ve çocuk parklarının bir bütün içinde düşünülmesi,
•    İmar planları sürekli değiştirilip kişilere rant aktarılmaması, evcil sokak hayvanlarının yaşam haklarına saygı gösterilmesi,
•    Kentler planlanırken, evrensel değerlerde kültür merkezlerinin, müzelerin, kütüphanelerin, tiyatro ve sinema salonlarının yapılması,
•    Cadde ve meydanlarda hareketli bir sosyal hayatın yaşanacağı mekanlara, üretime katılan her insanın mesai dışında ihtiyacı olduğunun bilinmesi,
•    Modern kentlerde çocuk meclisleri olmalı ve oyun alanlarını çocukların kendileri yönetmeli ve Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Sistemleri ve yerel yönetimlerle birlikte Türkiye’nin her yerinde modern Huzur Evlerinin kurulması.

KADIN, AİLE VE ÇOCUK
Atatürk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anaları olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.” İfadesiyle nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine ve siyasete erkeklerle eşit katılmasının önemini vurgulamıştır. DOĞRU PARTİ cinsiyet ayrımına gidilmeden, ülkemizin; kadınların ve erkeklerin eşit haklarıyla yönetilmesi anlayışı çerçevesinde;
•    Çoğulcu demokrasinin gelişimini engelleyen kısıtlamaların kaldırılması, temsilde adalet için, toplumun kadın-erkek eşitliğinde bilinçlendirilmesi,
•    Ekonomik reformlar, sosyal devlet politikaları ve kadın-erkek eşitliğiyle sağlıklı ve mutlu aileler için gerekli alt yapının oluşturulması,
•    Kadın ve çocuk sorunlarının aşılması, sağlam bir aile yapısının oluşması için etkili politikaların hayata geçirilmesi,
•    Aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, devlet sektöründeki eş tayinlerinin hiç vakit kaybedilmeden yapılması,
•    Kadına şiddeti durdurmak için; eğitim sisteminde kadın-erkek eşitliği ve vatandaşlık derslerinin konması yanında Türk ceza kanunu ve infaz yasasındaki düzenlemelerle, cinsiyete dayalı şiddet eylemlerinin nefret suçu kabul edilmesi, ilgili yasalarda ceza infazında indirim, şartlı salıverme ve zaman aşımı olmaksızın, tecrit dahil en ağır cezaların öngörülmesi, Kadına şiddeti engellemede ihmali saptanan kamu görevlileri hakkında tazminat ve görevden uzaklaştırmaya varan yaptırımların uygulanması,
•    Kadın Yaşam Evleri kurulmalı, kadına ve çocuğa yönelik taciz ve tecavüz suçlarına mahkûm olanların hükümlülükleri nüfus kaydına işlenmeli, taciz ve tecavüz suçlarına karışan kişilerin çocukları için, Sosyal Hizmet Birimleri tarafından ev ortamında rutin kontrollerin yaptırılması,
•    Mecburi eğitimini bitirmemiş 18 yaşından küçük kız çocuklarının, aile izni bile olsa evlendirilmeleri yasaklanmalı, öncelikle, anne olma vasfı taşıyan kadınlarımıza, sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirebilmesi için, özel eğitim programlarının uygulanması,
•    Eğitime erişimde güçlük çeken kız çocuklarının okula ulaştırılması ve ekonomik durumu iyi olmayan kızlarımıza burs desteği verilmesi, engelli çocukları olan annelere, daha kolay bakım yapabilmeleri için gereken eğitim desteğinin verilmesi,
•    Çalışan kadının yükünün azaltılması amacıyla iş yerlerinde kreş açılmalı, yaşlı ve engelli bakımı için gerekli diğer kurumlar açılması, 
•    Geçmişe dönük hizmet borçlanmasıyla ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlanması, 
•    Kimsesiz çocuklar devlet korumasına alınmalı, 18 yaşına gelince sokağa bırakılmamalı, meslek sahibi oluncaya kadar bakımı üstlenilmeli, kimsesiz çocuklar için denetimli koruyucu aile sistemi, günün şartlarına göre yenilenmesi.

Değerli vatandaşlar, ülkemiz ve milletin menfaatleri doğrultusunda sizlerle birlikte gerçekleştirmek ve gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmak için bunların tamamına odaklanarak hazırlıklarımızı tamamladık. İktidarımızda mutlaka yapacağız. 
DOĞRU PARTİ SÖZ VERİYOR. SÖZÜMÜZ SÖZDÜR.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun
Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı
(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)                  
                                                                                                         Devam edecek
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN