Deprem Yardımları İçin Vergi Kararı!

Gelir İdaresi Başkanlığı, hangi tür bağış ve yardımların vergi matrağından düşürüleceğine dair rehber hazırladı. Deprem yardımları da vergiden düşürülecek yardımlara dahil edildi.

PAYLAŞ
Harput Sancak Haber - Harput Sancak Haber

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapılan bağışların vergiden düşüp düşmediği haberleri kamuoyunu bir süre meşgul etti. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), resmi internet sayfasında bir rehber yayınlayarak, merak edilen bu sorulara kapsamını da genişleterek cevap verdi.

Gelir İdaresi’nin resmi internet sayfasında; Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre vergi matrahının tespitinde, bağış ve yardımların indirilmesine yönelik olarak hazırlanan “Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi” yayımlandı.

DEPREM YARDIMLARI DA DAHİL EDİLDİ
Rehberde şu ifadelere yer verildi; "Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından; Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı matrahın tespitinde indirilebilecektir. Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (“AFAD”) kurulmuştur. Başkanlık Genel Bütçe çerçevesindeki Kamu İdareleri arasında sayılmıştır. İktisadi işletmeleri hariç Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilecektir. Anılan Dernek ve Cemiyete yapılacak aynî bağış ve yardımlar ise beyan edilecek gelirin/kurum kazancının %5’ini aşmamak üzere yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir."
Rehberde; eğitim ve sağlık tesisleri ile ibadethaneler ve din eğitimi verilen tesislere ilişkin bağış ve yardımlara da açıklık getirildi. İlgili bölümde şöyle denildi: "Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından; Genel bütçeli kamu idarelerine, Özel bütçeli kamu idarelerine, İl özel idarelerine, Belediyelere, Köylere, bu çerçevede bağış ve yardım yapılabilecektir. Tesislerin; İnşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için yukarıdaki kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile Mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların, tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir."
 

Kaynak:Yeni Ufuk

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN