2023 Eğitim Vizyonumuz İçin; Sn. Bakan Selçuk'a Açık mektup. (1) - Doç. Dr. Ahmet AKBABA

2023 Eğitim Vizyonumuz İçin; Sn. Bakan Selçuk'a Açık mektup. (1)


 Sitemiz Köşe Yazarı,  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doc. Dr. Ahmet AKBABA’dan, 2023 Eğitim Vizyonumuz İçin Sn. Bakan Ziya SELÇUK'a Açık Mektup var. Bugünden sonra, bir dizi halinde eğitim sistemimizin yarını açısındanm bilimsel temelde önerilerimiz olacak. MEB ve Eğitim camiasında tartışılması, uygulamada karşılık bulması temennisi ile... 

ÖZET

Anadolu pedagojisinin en temel hedefi;, tarihte örnek ve saysiz bilim insani yetiştirerek bilime işik tutan insan tipi misali, cesur, mert, cömert, sözüne güvenilen, erdemli, özelliklere sahip ülke sevdalısı, alp ve bilgin yerli ve milli insan tipini yetiştirmektir.

Her milletin ve devletin kendi kültür ve medeniyet anlayışına uygun bir eğitim felsefesi ve bu doğrultuda belirlenmiş bir ideal insan tipi mevcuttur veya olmalıdır. İdeal insan tipi belli olmayan devletler müstemleke devletlerdir. Kültürün köklerine ve ruhuna bağlı insan tipini yetiştiremeyen devletler başkasının boyunduruğu altına girmeye aday demektir.

Bu araştırmanın amacı; Alp vatansever cesur ve çalışkan bir insan tipi yetiştirebilmek için tarihi bakış açısıyla eğitimde yeni bir model ortaya koyarak uygulamaya ışık tutmaktır. Araştırma kaynak taraması ile yapılmış nitel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Türk tarihi, eğitim uygulamaları oluşturmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Pedagoji, Anadolu Pedagojisi, Kültür, Küreselleşme. Eğitim, Milli

 

 

ABSTRACT

The main objective of the Anatolian Pedagogyis to train brave, courageous, generous, trustworthy, virtuous, patriotic, “Alp” type erudite individuals as the type of people who raised historical figures and numerous scholars that have shed light on science. Every nation and state must have an education philosophy that is in accordance with their culture and civilization understanding and there should be an ideal human type determined in this direction. The

countries that have not defined their ideal citizen type are the countries condamned being exploited. The countries unable to cultivate human traits that are loyal to the roots of their culture and soul are obliged to be yoked by others. The purpose of this research; In order to train “Alp”, patriotic,

courageous and hardworking people, shedding a light on the practice by putting a new model in education in terms of historical perspective. The qualitative designed research constructe[i]d as a literature review. The study's universe constitutes Turkish historical education practices.

KeywordsPedagogy, Anatolian Pedagogyis, Culture, Globalization. Education, National

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!