GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET - Doç. Dr. Ahmet AKBABA

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET


Yeryüzünde insan yapılı hiçbir mükemmel yönetim tarzı yoktur. Her yönetim anlayışı birilerinin menfaatine dokunur. Birilerinin işine yarar aksini söylemek mümkün de değildir. Ancak daha insan odaklı millet menfaatlerini biraz daha iyi savunan milletin hayat ideallerinin korunması ve yüceltilmesine biraz daha iyi hizmet eden sosyal sistemler vardır. İşte bu günlerde sevinerek takip ettiğimiz adına Cumhurbaşkanlığı denen bir sisteme doğru ülkemiz götürülüyor. Muvaffak oluruz, ülkemiz 2023 vizyon una koşarak gider. İnşallah.

 

Adına Cumhurbaşkanlığı denen başkanlık sistemi dediğimiz sistem değişikliği gümbür gümbür geliyor. Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar 65 hükümet gelip geçmektedir. Siyasi istikrarsızlığın dip vurduğu koalisyonlar dönemi artık tarihe kavuşacak gibi görünüyor. O kara günler bir daha gelmesin. Artık kısır siyasi parti çekişmeleriyle ülke debelenmeyecektir İnşallah.

 

Bugüne kadar olduğu gibi bugünde adında halk kelimesi olan fakat halk a hiçbir zaman saygı duymayan halk iradesine saygı göstermeyen, onun reyini ve kararlarını alaya alan, demokrasinin kurallarını hazmedemeyen daima üstünler hukukuna saygı gösteren ve laiklik gelirse terör biter diyen bir CHP gördük. Bundan böyle CHP 367 garabetiyle biryerleri yönlendirip Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edemeyecek ve medya haberleriyle partiler kapattıramayacaktır. CHP nin bu paniklemesi ve engelleme girişimleri herhalde vesayetçi anlayışların sonunun geldiğinin anlaşılmasından olsa gerektir.

Vesayetçi düşünce kuruluşları, Siyasal muhtıralar ve darbelerle halk iradesine darbeler vurarak siyasi ve ekonomik istikrarı bozamayacaktır. Medya patronlarının, plütokratların ve derin gladyo yapılarının iktidarları değiştirme oyun ve dönemleri kapanacak, Ülkemiz küçük parti mezarlığından ve bu partilerin devlet imkânlarından yararlanma dönemlerinin biteceği bir yapıya kavuşacak Çok uzun dönemden beri yaşadığımız Fetret devri bitecektir. İnşallah.

 

Cumhurbaşkanının yargılanamaz ve sınırsız gücü sınırlandırılacak,  cumhurbaşkanı- siyasi iktidar çekişmeleri bitecek tam bir uyum içinde hesap verilebilir bir yapıya kavuşacaktır. İktidar olan parti muktedir olarak halka hizmet edecek siyasi iktidar vekillerinin bir ilkokulun müdürüne kadarki müdahaleci in formel yetki ve uygulamaları sona erecek, ülke,  kızağa alınmış üst düzey bürokrat, teknokrat vs. parazit yapılardan kurtulacaktır. İnşallah.

 

Ülke bizimdir diyen siyaset kurumunu seçilmişleri hiçe sayan bürokrat ve mafya anlayışı bitecektir. Askeri yargı bitecek, hükümet krizleri yaşanmayacak, istikrarlı ve hızlı kararlar verebilen bir yönetim oluşacaktır.  Seçim dönemi 5 yıllık olacağından ülke ekonomisi sık sık seçim süreçleriyle yıpratılıp bütçemiz carcur edilemeyecektir. Bakanlar çoğunlukla meclis dışından olacağından vekiller yasama görevlerine odaklanabilecek. İnşallah.

 

Yasama, yürütme ve yargı organları arasında denge oluşacak yargıya güven artacak. Devletimiz büyüyerek yoluna devam edecektir İnşallah.

 

 

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!