HEDEFLERİ BELLİ : MİLLETİN VERMEDİĞİNİ SOKAKLARDAN ALMAK ! LÂKİN ARTIK BAYATLADI… - Mehmet GÜLEÇ

HEDEFLERİ BELLİ : MİLLETİN VERMEDİĞİNİ SOKAKLARDAN ALMAK ! LÂKİN ARTIK BAYATLADI…


Ülkemde özellikle 2011 yılından beri bildik ve çok âşina olduğumuz bir senaryo uygulanmaya başlandı : Milletin, Demokrasinin en temel ve en vazgeçilmezi olan seçim sandığında vermediğini, sokakları anarşiye boğarak ve böylece devşirme yoluyla devleti ele geçirmek,daha doğru tabirle Milletin Millî Egemenlik hak ve hukukunu çalmak sûretiyle iktidarı gasbetme senaryosu uygulamaya sokulmuş vaziyette.

Fakat artık bu taktik çok bildik bir taktik ve bayatlamış durumdadır. Çünkü:

-Bundan sonra, her normal ve demokratik ülkede olduğu gibi Silahlı Kuvvetler, aslî işiyle iştigâl etmekte, kışlasına çekilmiş durumda ve siyaseti politikacılara bırakmış vaziyettedir.
Çok değil henüz birkaç yıl önceye kadar Milletin Siyasî Vekili olarak tayin ettiklerinden daha fazla konuşan ve hattâ bu vekillere ve icra heyetine rahatlıkla küfür edebilen Silahlı Kuvvetler mensubumuz kalmamıştır. Dolayısıyla, sokakları kana buladıktan sonra : “ Yetiş Ey Cumhuriyetin Bekçisi ! Gün Devleti, İlkeleri, ve Cumhuriyeti koruma, kollama ve kurtarma günüdür…” diyerek feveran eden sahtekârlara kulak verecek aymazlık ve iktidar hırsı içinde boğulmuş bir Silahlı Kuvvet Mensubu kalmamıştır.İşte bunun içindir ki;bu gayretleri artık boşunadır.

- Aziz Milletimizin engin feraseti ve erişilmez irfanı, önceki dönemlerden daha da yükseklerdedir. Ve yine bunun içindir ki; böyle bir hayâl dünyasında gezinenler her defasında yaptıkları : “ …Vatanı kurtarmaya geldik…” şeklindeki mavalını artık kimse yutmayacak, onay da destek de alamayacaklardır.

- Dünyada mevcut 203 devletinin 202’sinde uygulanabilecek olan Devleti Sokaklar Eliyle Ele Geçirebilme ihtimali sadece 1 (bir) ülke için geçersizdir. O da bizim devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devletidir.
31 Mart Vak’ası, 27 Mayıs öncesi Milletin Seçtiği Hükûmete karşı “ Özel Harp ” uygulamaları, 1968-1980 arası öncekilere benzer, daha derin ve daha sinsi uygulamalar, 28 Şubat Sürecindeki Post Modern taktikler devleti ele geçirmek için kâfî gelmiş olabilir. Fakat özellikle 12 Eylül 2010 tarihinden sonra bu bayat fırış ve taktikler heveslilerine anahtar olmayacaktır. Çünkü; DEV UYANMIŞTIR !

Buna, demokrasiyi zaten baştan beri hazzetmemişler inanmayabilir.Fakat; aynı kulvarda yürümüş ve koşmuş oldukları halde tüm değer yargılarını hırs, ihtiras, kin, adâvet…üzerine kuranlar, Kur’an ve Sünnet hükümlerini dahi bu İblisî duygulara kurban edenler, yukardaki beyanlarımızı ciddiye alırlarsa iyi ederler. Zira; sular yukarı doğru akmaz. Zira; insanlar öz vatanlarında esir edilmelerine karşı çıktıkları için en vahşî şekilde bombalanarak katledilmelerini : “ …İsrail Filistin’deki terör yuvalarını bombaladı…” diyerek ve benzerî sapkın ifadeleri yol haritası yaparak ne hakka , ne Hakk’a ve ne de Sırat-ı Müstâkîm’e ulaşılır.
Herkese selam, saygı, sevgi ve dua ile… 

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!