BU Kurban da Değerlerimizi Kurban Etmiyelim - Numan Aladağ

BU Kurban da Değerlerimizi Kurban Etmiyelim


Harput Sancak Ailesi Olarak, Mübarek Kurban Bayramınızı Tebrik Eder. 

Cenab-I Allah Tekrarını Nasip Etsin. Nice Kurban Bayramlarına.


Bayramlar, küskünlerin barışacağı ve dargınlıkların hafızalardan silineceği mübarek bir gündür. Böyle mübarek günleri yakalamışken, bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz.

Vacip olan Kurbanı mazeratınızdan dolayı kesemeyip, parasını verdiğiniz zaman, vekaleti alan hayır kurumu veya kişinin, mutlaka kanın akıtılması gerekir.  
 
Cenab-ı Allah, Hacc Suresi ayet 37 de şöyle buyuruyor: ''Bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Cenab-ı Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin, O'nun için yaptığınız Riyakarlık'tan (Gösterişten) uzak amel ve ibadetlerdir.'' onun içindir ki keseceğiniz Kurbanın parası helal olması, daha çok sevaplara nail olunur. 

KURBAN KESMENİN HİKMETİ
1- Kurban kesmiş olanın, Allah'a karşı eda vacip, bir yıllık yaşam metninin şükür etmesini yerine getirmiş olur.
2- İnsanı günahlardan arındırır, sevaba kavuşturur.
3- Eti, derisi ile ihtiyaç sahibi olan fakirlerin ihtiyaçlarının kısmen de olsa hafiflemesine vesile olmuş olur.
4- İslam dünyasında sevgi ve kardeşlik duygu çemberinin genişlemesine sebep olur.
5- Ekonomik yaşamda hareketlilik getirir; ticari alandaki sosyal ilişkilerin genişlemesine vesile olur.

Sadakat-Samimiyetle İslamiyet: İnsanın Allah'a ve bütün mahlukat ile kendi nefsine karşı görevini vicdanı ile yapması veya her insanın riayetine mecbur olduğu ahlak akidelerinden vicdanlara aykırı hiçbir şeyi yapmamasıdır. 

Kur'an-ı Kerime göre: En iyi insan bencillik ve riyakarlık faaliyetlerinden uzak olandır. İslam dininin esas kaynağı olan Kur'an-ı Kerim-i ve hadis-i şerifler incelenecek olur ise İslam dini her şeyden önce ahlak dini olduğu anlaşılır. Vicdan sahibi ve güzel ahlak İslam dininin temelidir. Allah'ın birliğine inanmak, nasıl ki, İmanın ve İslamın başı ise, bütün iyi ahlaklar da İman ve İslamın birer dilimidir. İmanı hurma ve zeytin ağacına benzetirsek, sadakat ve Samimiyet de o ağacın yaprağı, çiçeği ve meyvesidir. Bu ağaçlara ne kadar iyi bakılıp, gübre, sulama ve budaması yapılırsa meyvesi de o kadar bol, şifalı olacağı gibi insanlardaki ahlaklar da ne kadar güzel olursa İmanın ve İslamın olgunluğuna her türlü tehlikelere yani nefsin kötü (Haram) isteklerine karşı o derece güçlü olur. İnsanların kalbinde ilk önce haram ve günah olan düşüncelerden temizlendikten sonra güzel ahlaklarla süslenir.
 
İslam kültüründe Kurban Bayramı:
İslam dininin bizlere kazandırdığı, güzel adet ve geleneklerimizden biri de Zilhice'nin onuncu günü kesmemiz vacip olan Kurbandır.
Cenab-ı Allah'a yaklaşmak, ''Eyyam-ı nahr'' denilen belli günlerde kesilen hayvana ''Kurban'' denir. Hanefi Mezhebine göre Kurban kesmek vaciptir.

Kevser Suresi'nin ikinci ayetinde Allah şöyle buyuruyor: ''Artık Rabbin için namaz kıl ve Kurban kes''
Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: ''Maddi gücü olup da Kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın.''

Kurban Bayramı alışverişine dikkat!
Kurban Bayramı alışverişi yaparken, Müslüman Türk Milleti olarak, Domuz eti satan bu mağazalara çok dikkat etmeliyiz! Ve özellikle çocuklarla bu mağazalara alışverişe gittiğiniz zaman, yanlışlıkla Domuz eti reyonuna elinizin değmemesine dikkat ediniz ki, haram olan domuz ürünlerine elimizi sürmeyelim. Bu mağaza zincirlerinin amacı raf bedeli ile Türk ekonomisini, çiftçisini ve Milli sanayiciyi (%100 Yerli sermayeyi) zayıflatarak  insanların işsiz kalıp suç ve günah işlemesine öncülük etme düşüncesinde oldukları için, çok dikkatli olup bu mağazaları boykot etmeliyiz. Onun içindir ki, Müslüman Türk Milleti olarak, bu mağaza zincirlerine karşı ekonomik Milliyetçilik duygusu ile alışveriş yapmayarak boykot etmemiz şarttır.

Bu mağaza zincirleri, Kurban kesen tasarruf sahibi diyor ki, Kurban derisini Kahraman Türk Mehmetçik vakfına bağışlayın; verilen cevap: "Kurban derisini Mehmetçik vakfına bağışlayamayız" diye tepki gösteriyorlar.

KURBAN KESMENİN VACİP OLAN ŞARTLARI
1- Müslüman olmak. Kurban bir ibadettir; gayri müslim bu ibadete ehil değildir.
2- Hür olmak. 
3- Kurban kesecek kadar maddi imkanı olması gerekir.
4- Kurban vecibesinin misafire vacip olmaması, kesmediği zaman mes'ul olmayacağını ifade eder. Fakat kesecek olursa nafile olarak kurban sevabına erişir.  
5- Erginlik çağında olmak.

KURBAN KESİLMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUA:
"Bismillahi Allahü ekber. Allahümme haza minke ve leke inne salati ve nüsüki ve meyaye ve memati  lillahi rabbilalemin. Laşerike lehu ve bi zalike ümirtü ve ena evvel'ül Müslimine Allahümme tekabbel minni kema tekabbelte min İbrahime Halilike ve Muhammede aleythisalatü vesselam." okunur.


KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ
1- Kurbanı kesecek kişinin ''Becerikli-ehil'' olması gerekir.
2- Kurban kesmeyi becerebiliyorsa sahibi keserse, daha çok sevaplara nail olur. Kurban, ehil olan birisine vekalet vererek de kestirilebilir.
3- Kurbanı keseceğiniz bıçak çok keskin olmalıdır.
4- Kurbanlık hayvanın önünde bıçak bilenmez, mekruhtur.
5- Kurbanlık hayvanı; kesmeden önce su içirilmelidir ve yem verilmelidir. kesinlikle eziyet edilmemeli.
6- Hayvanın gözlerini bağlamak gerekli değildir. Bağlanırsa daha sevaptır.
7- Ayaklarını bağladıktan sonra okunacak dua:
''Allahümme inne haza minke ve ileyke fetekabbel minni kema tekabbelte min Muhammedin nebiyyike ve İbrahime Halilik'' 
MANASI: ''Allah'ım! Keseceğim kurban Senin ihsan ettiğin servetten bir parçadır. Onu, yine Senin rızana ayırıyorum. Kestiğim Kurbanı, Hz. Muhammed ve Halil-i İbrahim aleyhhümme'sselam'dan kabul ettiğin gibi benden de kabul ediver''

KURBAN NASIL KESİLİR
Kurban, yukarıda yazılan şekilde hazırlayıp, sırasıyla şu işlemler yapılarak tamamlanır: (En'am Suresi, ayet:79)
Bismillahirahmanirahim
''İnni veccehtü vechiye lilleziy fetarassemavati ve'l-arda hanifen vema enne minelmüşrikiyn.''
MANASI: ''Doğrusu ben, yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim. Ben müşriklerden değilim.''
Sonra, En'am Suresi'nin 162'ci ayeti okunur:
Bismillahirahmanirrahim
''Kul inne salatiy ve nüsukiy ve mahyaye ve mematiy lillahi rabbil'alemiyn''
MANASI: ''Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm; hepsi alemlerin Rabbi Cenab-ı Allah içindir.''
Bundan sonra, Teşrik Tekbir getirilir. üç kere okunması gerekir.
''Allahü Ekber, Allahü Ekber. La ilahe İlla Allahü Ekber. Allahü ekber ve li'llai'l-hamd.''
MANASI: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür ve Allah'tan başka tanrı yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür ve hamd sadece Cenab-ı Allah'adır.''

Sonra ''Tesmiye (Ad verme)'' getirilerek, yani:
''Bismillahi Allahü Ekber'' 
denilerek Kurban kesilir.
UYARI! Kurbanı vekil kesiyorsa, Kurban sahibinin ''Besmele'' okuması yeterli değildir; kesenin de ''Besmele'' okuması şarttır.

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA YAPILACAKLAR
Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ''Kurban kesilince elinizdeki bıçakları bırakınız. Nafile olarak  İki rekat şükür namazı kılınır. Bu iki rekatı kılıp da Cenab-ı Allah'dan bir şey isteyenin istediği şey'i Allah ona verir.'' buyurmuşlardır. 

Namaz bitince: ''İnne salati ve nüsüki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemiyne la şeriyke lehu.'' diye dua edilir. 
Kurbanın eti eşit miktarda üçe taksim edilir: 1- Kendisine 2- Akraba, dost ve komşuya. 3- Çevrenizde ki, fakir fukaraya verilir.

Cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz. 

Cenab-ı Allah, Müslüman Türk Milletini, bu Mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine, sağlık, mutluluk ve bereketten mahrum etmeyen kullarından eylesin. Amin Velhamdulillahi rabbilalemin.

Kaynakça: 
Hindistan'ın ünlü, Din görevlilerinden (Hafız-Mevlevi) Seyyid Asaf Ali Hoca
Erzurumlu Hafız Abdullah Aldır Hoca
Diyanet İşleri Başkanlığı 207 No'lu yayını

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!